Tagarchief: verdroging

Klimaatsverandering? Of de mens die al het grondwater oppompt?


Droogte

Grote problemen in Marokko:

Climate change is leaving its mark on Morocco’s oases, too. Sandstorms are becoming more and more frequent, groundwater levels are sinking and palm trees are shrivelling up and dying. An age-old way of life is in danger.

Tja. Klimaatsverandering treft ons allemaal?

De mens, niet het klimaat, is het probleem

Het filmpje en de quote hierboven zijn een mooi voorbeeld van framing. Het uitgangspunt is dat klimaatsverandering de bron van alle ellende is en vervolgens wordt er van alles aan de haren bij gesleept. Palmbomen sterven, grondwater zakt etc. Grote ellende in ieder geval.

Maar de werkelijkheid is natuurlijk het omgekeerde. De mens is de afgelopen decennia begonnen met het grootschalig oppompen van grondwater waardoor er op grote schaal verdroging optreedt, met alle gevolgen van dien. Stel jezelf de volgende vraag: zou dit allemaal ook zo’n probleem zijn als het grondwater 15 meter hoger zou staan? Zou dit ook een probleem zijn als er overal ondiepe vijvers, poelen en horizontale slootjes waren aangelegd om het water dat valt vast te houden en zo het grondwater aan te vullen? Afdammen van beekjes, erosie tegengaan etc, enz.

De simpele waarheid is dat er voldoende water is alleen valt het in een korte periode. Maar omdat de mens alle vegetatie heeft omgehakt en niet gezorgd heeft voor ‘rain harvesting structures’ stroomt dat in hele korte tijd weer weg. Sterker nog: afgelopen jaar waren er nog flash floods in zuid Marokko, dezelfde regio waar het filmpje hierboven over gaat.

Klimaatsverandering is niet het probleem. De mens heeft zijn eigen leefomgeving onleefbaar gemaakt. Dat is het probleem. Door op klimaatsverandering te blijven hameren ontsla je iedereen van de verantwoordelijkheid om het probleem bij de horens te vatten. En dus zal het niet opgelost worden. Met alle gevolgen van dien.

Dat is de echte schade van dat geleuter over het klimaat: weigeren de echte problemen aan te pakken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Links

Hoe destructief is de islam: voorbeeldje Iran


Allahu akbar!

Het filmpje hierboven geeft mooi weer hoe groot de puinhopen zijn die de islam aanricht. In dit geval Iran: in een of twee decennia is dat land volledig uitgedroogd. Letterlijk uitgedroogd: hele aquafiers zijn opgeofferd aan mismanagement. Opgedroogde rivieren maar wel je parkje sproeien.

De gevolgen laten zich raden: gebieden zo groot als Frankrijk ontvolken omdat er geen druppel meer te vinden is. En ondertussen maar schelden op de joden en allahu akbar krijsen. Typisch een islamitisch dingetje: 1400 jaar in een halve woestijn leven en nog steeds niet door hebben dat je zuinig met water moet doen. Hoe moeilijk kan het worden zou je denken.

1 reactie

Opgeslagen onder Islam