Tagarchief: pensioenen

Deugen kost geld. Heel veel geld.


Technologie uit de Gouden Eeuw

Windmolens draaien op subsidie, niet op wind

Vergelijk

Pensioenfonds ABP neemt belang in groot Duits windpark op zee

met

Dekkingsgraad ABP zakt verder: korting dreigt

en trek je eigen conclusies. Het ABP is trouwens het ambtenaren pensioenfonds dus als die in de problemen komen dan weet je het wel: dan gaat de minister meteen de beurs van de belastingbetaler trekken want och, och, och die arme ambtenaartjes, die kunnen we niet in de kou laten staan!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gutmenschen

Pensioenfondsen, rekenrente en korten: Wat data op een rijtje


Is dat pensioensakkoordje nou het einde van het verhaal?

D’r is tegenwoordig een ‘pensioenakkoord’. De overheid heeft met de vakbonden (*) afgesproken dat de AOW later en langzamer omhoog moet en wonder boven wonder: iedereen gaat er op vooruit. Een rare situatie want een paar jaar geleden nog was het huidige stelsel juist aangetrokken om het ‘toekomstbestendig’ te maken. Dat wordt dus losgelaten en dat schijnt allemaal te kunnen. Ondertussen komt Jeroentje Dijsselbloem -kennen we die nog?- er even doorheen boeren dat de rekenrente verder omlaag moet. Dat laatste wordt trouwens ook weer vakkundig door de media genegeerd, we willen immers geen steen in de vijver gooien, niet?

Laten we dus maar eens wat data boven tafel halen. De Nederlandse Bank houdt precies bij hoeveel deelnemers elk pensioenfonds heeft, hoeveel vermogen ze in kas hebben en hoeveel premie ze jaarlijks binnen krijgen.

Bij het CBS kun je vinden hoeveel rente de overheid jaarlijks betaalt en hoe hoog de schulden zijn opgelopen.

Hoeveel mensen hebben een pensioenfonds onder water?

Dat is schrikbarend veel. Ruim meer dan 90%. En niet alleen dat: het zijn juist de grote pensioenfondsen die het ’t slechts doen, met het ABP -het ambtenarenpensioenfonds- voorop. Dat laatste is helemaal stuitend want dat betekent dat de gewone man t.z.t. linksom of rechtsom mag bijschokken.

Hoeveel premie is er tekort?

In totaal moet er 5.5 miljard extra bij om op een 100% dekking te komen. Dat is nog een lage schatting want voor een veilige dekkingsgraad moet je met 105% rekenen. Tel er dan nog maar eens 2 miljard bij op voor een totaal van 7.5 miljard. Met 8 miljoen FTE in Nederland komt dat al snel op een gezellige 1000 euro per jaar tekort. Hiermee kun je gelijk de vraag uit de titel van dit stukje beantwoorden: het korten is nog lang niet voorbij. Die 7.5 miljard jaarlijks moet ergens vandaan komen.

Welke pensioenfondsen doen ’t het best?

Kleinere pensioenfondsen hebben een betere dekkingsgraad. Opmerkelijk want je zou het omgekeerde verwachten. Grotere pensioenfondsen zouden immers efficiënter moeten zijn door hun schaalgrootte?

Hoeveel kost een pensioenfonds gemiddeld?

Het verschil tussen pensioenfondsen is enorm. Sommige kosten maar een paar tientjes per jaar, anderen gaan dik over de duizend euro. En dat zijn niet allemaal kleintjes, ook hele grote fondsen smijten het geld lustig in het rond.

Hoe staan die kosten in verhouding tot de jaarlijkse premie?

Dat is schrikbarend. Gemiddeld gaat meer dan 30% van de premie op aan administratie, beheerskosten en transactiekosten. Bij elkaar een gezellige 9.7 miljard. Foetsie weg. Ter vergelijk: het hele ministerie van financiën kost ‘maar’ 1.7 miljard per jaar, een fractie.

Waar komt dat tekort vandaan?

De afgelopen 20 jaar is de rente die de overheid moet betalen gezakt van 7% naar onder de 2%. Tegelijkertijd is de staatsschuld toch bijna verdubbeld. Resultaat: de totale rentelasten zijn gezakt van 17 miljard on 1995 naar onder de 6 miljard nu. Dit komt door de invoering van de euro. Maar het gevolg is natuurlijk wel dat alle pensioenfondsen meteen onder water schieten. Die hebben immers 50% van hun vermogen in vastrentende waarden zitten. Als Rutte nog steeds 7% zou moeten betalen dan kostte dat tegen de 30 miljard jaarlijks en hadden we het nu niet over de rekenrente maar over bezuinigen en snijden. Liepen alle Haagsche jongens en meisjes met een zorgelijk gezicht over het binnenhof. Zie daar wat het redden van de Club Med met Griekenland voorop ons heeft gekost. Elke dag feest, het kan niet op. En dat is nog lang niet ten einde: Italië zit in zulke problemen dat het volkomen los gezongen van de werkelijkheid is om te verwachten dat de ECB de komende 25 jaar de rente gaat verhogen. Ter vergelijk: Italië betaalt ongeveer dezelfde rente als de VS. Is er iemand in Nederland die z’n spaargeld in een Italiaanse bank wil steken?

Niet dat het een verrassing is: al jaren roeptoeteren Wilders cum suis dat we onze pensioenen naar de Club Med aan het sturen zijn en al jaren doen we net alsof dat niet waar is. Maar het is wel waar en de rekening komt er aan.

Conclusie?

We hebben in Nederland een verplicht pensioenstelsel. Dat klinkt leuk maar dat is het niet. De kosten daarvan zijn buitensporig hoog en doordat de obligatierente de afgelopen 20 jaar enorm gezakt is, is de waarde van onze pensioenen verdampt waar we bij stonden. Met dank aan de euro.

Ondertussen lopen onze Haagsche vrienden te pronken met een begrotingsoverschot van ca 11 miljard. Ze vergeten er even bij te zeggen dat onder Rutte de belastingdruk met meer dan 10% is opgevoerd en dat de rentelasten elk jaar door de ECB persoonlijk omlaag gedraaid worden. Neem je dit mee in je berekening dan heeft Rutte niet een overschot maar een tekort van 11 miljard. Of meer.

Verstandige politiek -een contradictio in terminis geef ik meteen toe- laat mensen zelf hun pensioen bij elkaar sparen, al dan niet op een gesloten rekening die pas geopend mag worden als je 65 bent. Daarmee bespaar je in een klap meteen al miljarden aan kosten en los je de hele discussie rond de rekenrente ter plekke op. Het nadeel voor onze Haagsche vrienden is natuurlijk dat ze zuiniger aan moeten gaan doen. Wie koopt er immers staatsobligaties als je daar geld op toe moet leggen? Ja, dat lees je goed: de rente op een 10 jaars Nederlandse obligatie is -0.11%. Je moet dus geld toeleggen om daar in te stappen. Dat zou geen zinnig mens doen, alleen pensioenfondsen en andere grote vermogensbeheerders doen dat omdat ze dat wettelijk verplicht zijn. Liever wat obligaties van oom Donald -veilig en rendeert 2% per jaar, ruim boven de notoire rekenrente van Dijsselbloem- dan Nederlands schatpapier.


(*) Dat de overheid met de vakbonden over jouw en mijn pensioen babbelen is al helemaal van de pot gerukt. Waar bemoeien die kneitertjes zich mee? De vakbonden vertegenwoordigen alleen nog maar bejaarden en ambtenaren, de werkende burger al helemaal niet. De partij die mag gaan betalen zat in ieder geval niet aan tafel.

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis

Wat kost de euro nou echt?


Pensioenen CLub Med

Pensioenen

Wat blijkt? Pensioenen wordt keer op keer gekort. En dat begint op te vallen:

[Unie KBO]: “Compenseer arme ouderen voor naderende pensioenkortingen”

Tja. En dus?

Volkomen voorspelbaar

Ik heb het al zo vaak gezegd en ik zal het nu nog een keer herhalen: Die Euro kost ons bakken met geld. De gevleugelde uitspraak is dat we ‘onze pensioenen naar Griekenland overmaken’ en dat is ook inderdaad echt zo.

Ik zal het nog een keer uitleggen. De ECB is met een grootschalig opkoopprogramma van Europese staatsobligaties bezig met als doel de rente te drukken. Deden ze dat niet dan was de hele Club Med ter plekke failliet. Gevolg is natuurlijk wel dat het rendement dat nodig is voor een fatsoenlijk pensioen nooit ofte nimmer gehaald kan worden. Alle landen in Europa betalen ongeveer de helft aan rente van wat er nodig is.

En wie wil weten wat dat betekent: Denk Grieks. Een rendement van 2% terwijl het 4% zou moeten zijn betekent 50% korting op je pensioen.

De Euro gaat er toch wel aan

Dat wil niet zeggend dat deze strategie succesvol is. De rente mag dan laag zijn maar de totale staatsschuld binnen de Club Med neemt alleen maar toe en wel met flinke stappen. Op een gegeven moment trekt de gewone belegger er de stekker uit, net zoals bij de Grieken is gebeurd. Dat duurt nog even -de ECB heeft afgelopen week het opkoopprogramma weer eens flink opgevoerd- maar het is onontkoombaar.

Wen d’r maar aan: Het einde van de verzorgingsstaat komt in zicht. Wie nu onder de 50 is gaat de rekening betalen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis, Overig

Wat kost die euro ellende nou echt?


De PME verlaagt de pensioenen de afgelopen 3 jaar met 11.6%

De PME verlaagt de pensioenen de afgelopen 3 jaar met 11.6%

Korten

PME heeft de pensioenuitkeringen de afgelopen 3 jaar in reële termen met 11.6% verlaagd. En dat gaat de komende 10 jaar niet beter worden:

[Persberichtje PME]: De eerste tien jaar is er geen indexatie te verwachten.

Met een gemiddelde inflatie van -zeg- 1.5% is dat een extra korting van 15%, plus dat ze nog 10% onder de dekkingsgraad zitten. Totaal dus ruim een derde van je pensioen ingeleverd. Met een gemiddelde uitkering van 25k per jaar een gezellige 8000 euro. Per jaar. Elk jaar.

Waar zijn die centen

Nederlandse pensioenfondsen hebben een ingelegd vermogen van 800 miljard. Een korting op de uitkering omdat de rendementen tegenvallen is hetzelfde als een evengrote korting op de hoofdsom als de rendementen niet tegenvallen: 300 miljard. Dat kost die euro ellende ons.

Dat geld is natuurlijk niet verdampt. Dat gaat als korting op de rente naar landen die over hun oren in de schuld zitten. De Grieken bijvoorbeeld (180% schuld t.o.v. het bbp) maar ook de Italianen (135%) of de Fransen (110%), etc, etc. Maar ook de Nederlandse staat krijgt forse korting op de rente: Op dit moment zijn de rentelasten 1.7% terwijl die ruim het dubbele zouden moeten zijn. Voordeeltje voor de staat: 10 miljard per jaar. Elk jaar.

Stront verdwijnt niet vanzelf

Politici kunnen mooi weer spelen met een begroting die enigszins op orde lijkt. Laag tekort, lage rentelasten: Miljardje voor onze Europese of Turkse vrienden kan best. En denk maar niet dat Draghi de rente ‘any time soon’ op laat lopen: Landen als Frankrijk en Italië zijn ter plekke failliet. Dat betekent maar een ding: De rente gaat de komende tientallen jaren niet stijgen.

Maar zelfs dan. Deze zelfde landen hebben nog steeds geen sluitende begroting en dus lopen hun schulden alleen nog maar op, lage rente of niet. Uiteindelijk zal de markt ook daar de stop uit trekken net zoals dat bij de Grieken is gebeurd. Dat gaat niet met geleidelijke aanpassingen en kleine correcties maar met een ‘boem is ho’ scenario. Dan is het afgelopen met de euro en dus met de EU.

Ik schat nog een jaar of tien.

2 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Is Rutte zuinig?


rentelasten

Bezuinigen?

Onze Mark laat zich er graag op voorstaan dat hij zo zuinig is. Is dat ook zo?

Staatsschuld

De eerste begroting die onze Mark in z’n handen kreeg was die van 2011. De staatsschuld was eind 2010 373 miljard. De verwachting is dat de staatsschuld eind 2016 opgelopen is naar 466 miljard, een toename van 25%, een gemiddelde toename dus van 3.8%, ruim het dubbele van de inflatie.

Tweede punt is het rentepercentage dat de Staat betaalt. Dat is nu 1.7% terwijl het in 2011 nog 3.3% was. Dat alleen al bespaart onze Mark 7.5 miljard. Neem je dit voordeel bij elkaar voor de tussenliggende jaren dan telt dat op tot tegen de 28 miljard.

De burger betaalt toch

Een lagere rente voor de staat is leuk voor de pr van onze Mark maar uiteindelijk zal de burger de rekening toch moeten betalen. Ook in dit geval natuurlijk:

Het pensioenfonds Kappers wordt “onevenredig zwaar” getroffen door de verlaging van de rekenrente (UFR) en de huidige lage marktrente.

Pensioenfondsen moeten fors korten op hun uitkeringen omdat de inkomsten zwaar tegenvallen. Zou onze Mark zijn begroting op de rekenrente die DNB dicteert moeten afstemmen dan zouden de rentelasten niet 7.8 miljard maar 19.6 miljard zijn en het begrotingstekort het dubbele.

Onze Mark is niet zo zuinig. Hij vaart mee op de QE van de ECB. Zodra dat ophoudt -begin 2017- zijn de poppen aan het dansen. Maak je borst maar nat.

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Hoe niet-serieus zijn de opvreetgrieken eigenlijk?


De Krekel en de Mier: Wie in de zomer niet spaart zal in de winter niet eten

De Krekel en de Mier: Wie in de zomer niet spaart zal in de winter niet eten

IMF loopt weg

Het IMF heeft de ‘onderhandelingen’ met de Grieken opgegeven. Zak d’r maar in:

The IMF said it was halting bailout talks with Greece

Koffers gepakt, terug naar New York. Goed plan? Of niet?

Pensioenen

Syriza is gekozen met de belofte de Griekse pensioenen niet meer te verlagen. Klinkt allemaal nobel en wel -gaat er altijd goed in ter linker zijde- maar is natuurlijk volkomen irreëel. Ga maar na: De kosten van de Griekse pensioenen zijn zo’n 27 miljard per jaar terwijl er maar 15 miljard via premies binnen komt. En d’r is de afgelopen 50 jaar geen gram gespaard. Het verschil -12 miljard- moet via belastingpoet aangevuld worden.

Nu lijkt 12 miljard niet veel -wat is een miljardje meer of minder onder linksche vrienden?- maar de hele loonbelasting onder de Griekse zon levert maar 7 miljard per jaar op. Plus natuurlijk dat drie kwart van de Grieken met vervroegd pensioen gaat. Nog steeds, 6 jaar nadat de crisis uitbrak. En om nou mensen die maar 20 jaar gewerkt hebben meer pensioen te geven als ze eerder ophouden dan dat ze zelf zouden verdienen als ze door zouden werken is al helemaal bizar.

Niet serieus

De Grieken doen net alsof wij verantwoordelijk zijn voor hun problemen. Alsof zij recht hebben op een ‘goed pensioen’ zonder dat ze er ooit ook maar een rooie stuiver voor hebben moeten opzij leggen. En dan kunnen ze wel allerlei leuke populistische partijtjes gaan kiezen maar dat wil nog steeds niet zeggen dat wij dan maar de poeplap moeten trekken.

En daarmee kom je tot een onontkoombare conclusie: Griekenland gaat failliet en de Euro uit. Tenzij er natuurlijk weer politici te vinden zijn die wel graag de centen van de Nederlandse belastingbetaler over willen maken naar Athene.

Daarmee wordt Griekenland een ‘canary in the coalmine’: Aan wiens kant staan onze politici? Aan onze kant of aan de Griekse? We zullen het binnenkort weten maar ik vrees het ergste.

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis

Huis als pensioen?


De Stelling

Volgens Lans Bovenberg moeten mensen hun huis meer gaan gebruiken om voor hun pensioen en hun gezondheidszorg te zorgen.

[Lans Bovenberg, Econoom in Tilburg] De vergrijzing zal zo veel belastinggeld opslorpen, dat sociale voorzieningen als onderwijs of sociale zekerheid er te veel op achteruitgaan. Deze ‘publieke armoede’ kan alleen bestreden worden als mensen zelf geld opzijzetten voor hun zorgpensioen.

Je huis als een extra pensioenvoorziening. Klinkt logisch. Goed plan? Slecht plan?

Het loopt vanzelf vast

Dat de overheid -de facto de werkende generatie- in de problemen komt moge duidelijk zijn. De kosten voor de gezondheidszorg en de AOW rijzen de pan uit. Dat is zo veel en zo concreet dat er geen enkel realistisch scenario is dat daar met de huidige manier van denken iets aan kan veranderen. Ook al kraait Rutte iets over 2.7%: Het beslag op de toekomstige generaties is al meer dan 1500 miljard. In dat opzicht heeft Bovenberg volledig het gelijk aan zijn zijde.

Tweede punt is dat voordat we over ‘oplossingen gaan praten we het eerst eens over de oorzaken moeten hebben. Hoe komt het dat we de gezondheidszorg en de AOW tussen nu en niet al te lange tijd niet meer kunnen betalen? Het eigenaardige is namelijk dat de burger voldoende kapitaal heeft, een kleine groep aan de onderkant daargelaten.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is dat de staat -de facto de jongere generatie- de zorg voor de oude dag heeft overgenomen van de ouderen zelf. Jongere generaties zijn bij wet verplicht om ‘solidair’ te zijn met de oudere -door AOW premie, ziektekostenpremie en daar bovenop platvloers kubieke meters belastingpoet- terwijl de oudere generatie onderling elkaar niet hoeft te steunen. Sterker nog: Wie met pensioen gaat betaalt fors minder belasting. Heel eigenaardig omdat juist die oudere generatie al decennia het meeste voordeel van de welvaartsstaat heeft gehad.

Dus ja, ik ben het met Bovenberg eens: Dat gaat niet goed aflopen. Maar nee, ik ben het niet eens met zijn voorstel hoe het op te lossen. Mijn voorstel is om de AOW te belasten voor wie eigen vermogen en/of een eigen pensioen heeft, om een vermogenstoets voor gezondheidszorg in te voeren en een maximum aan ziektekosten te stellen en de jongere generatie veel meer vrijheid te geven om voor hun eigen oude dag te zorgen.

Wat moet de overheid doen?

De rol die de overheid moet spelen is het voeren van ‘flankerend beleid’: Schaf belastingen op sparen en investeren af, schaf de hypotheekrenteaftrek af of faseer deze uit, laat mensen hun eigen pensioen opbouwen en schaf allerlei huisgerelateerde belastingen zoals de OZB, eigen woning forfait en de overdrachtsbelastingen af. Maar bovenal: Stop de waanzin van de AOW en zeker die van de ongelimiteerde gezondheidszorg.

Conclusie

Het voorstel van Bovenberg heeft een groot gehalte ‘social engineering’, het via de overheid proberen te structureren van de samenleving. Daar hebben we al genoeg brokken van gezien -deze problemen zijn daar juist het levende bewijs van. Veel verstandiger is om mensen hun eigen lot in handen te geven: Geef mensen de mogelijkheid om voor zichzelf te zorgen. Het getuigt toch wel van een redelijke dosis ivoren toren om dat -ondanks het herhaaldelijk falen van de afgelopen decennia- toch weer via de overheid te willen regelen.

6 reacties

Opgeslagen onder Economie

Korting op je pensioen: Wat kost dat?


De Stelling

Door de Eurocrisis stroomt er veel geld van Zuid Europa naar het noorden. Nederland, Duitsland en zelfs Frankrijk lenen (kort) voor zeer lage rentes -soms zelfs negatief. Maar de tegenhanger is natuurlijk dat alle pensioenfondsen onder water zijn:

Korting pensioenen vanaf volgend jaar vrijwel zeker

Is dit voordelig? Nadelig?

Wat kost dat?

Laten we eens een dikke duim schatting maken. Neem aan dat pensioenen in principe inflatie en koopkracht gecorrigeerd worden en stel dat er eenmalig 5% gesneden wordt. Wat kost dat?

Er zijn ca. 7 miljoen werkende Nederlanders die voor hun pensioen sparen. Een gemiddeld pensioen is zo’n 10k per jaar, 20 jaar lang. Dat komt dus op een korting van 70 miljard in totaal. Er zijn ook zo’n 2 miljoen pensionado’s die nog ieder gemiddeld 10 jaar te gaan hebben. Volgens dezelfde berekening komt dat neer op 10 miljard.

Totaal: 80 miljard.

Waar gaan die centen heen?

In principe is dit geld niet weg. De staat kan tegen veel lagere rente lenen en hoeft dus niet de belastingen te verhogen. Een vestzak-broekzak verhaal. Maar als de staat nu tegen 5% moest lenen dan keek ze wel link uit met het laten oplopen van de staatsschuld: Het volk zou in opstand komen. Nu is er geen enkele politicus die zich hier om bekommert. De rekening is immers impliciet al bij de burger geparkeerd.

Conclusie

Het is misleidend als de Minister zegt dat de Grieken ons geen geld gaan kosten. De burger betaalt immers via lagere pensioenen tientallen miljarden terwijl politici rustig doorgaan met het uitdelen van cadeautjes.

Maar uiteindelijk komt boontje toch om zijn loontje. Net zoals het in Griekenland opeens afgelopen was, zal het in Nederland ook zo gaan. En dan sta je daar, met je GL partijkaart en je duurzame boodschappentas onder je snelbinder.

4 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Waarom wij uit de Europese Unie moeten: Eurobonds


Het hoge woord is er uit:

[Olivier Blanchard, IMF]: Germany should give up its dogged opposition to eurobonds now that all EU members have signed a fiscal treaty

Blanchard is een gerespecteerd en capabel man. Wat hij zegt is ongetwijfeld juist. En juist daarom moeten wij uit de Europese Unie.

Wat betekent dit?

Ga maar na. Niet alleen Duitsland moet Eurobonds accepteren maar wij ook. En dat betekent simpelweg dat de Nederlandse belastingbetaler garant moet staan voor Griekse, Italiaanse, Spaanse en Portugese staatsschulden. Die landen hoeven dan zich nooit meer zorgen te maken over hun begrotingen. Als ze failliet gaan moeten wij schokken. Dat is nou juist het hele eieren eten: Wij staan garant. En denk maar niet dat zo’n verdragje iets gaat helpen: Bij de invoering van de euro hebben we ook afgesproken dat landen niet meer dan 3% tekort zouden hebben, dat de staatsschuld niet boven 60% zou uitkomen en dat de rente zou convergeren. De zogenaamde ‘convergentie-criteria’. Hoor je -heel gek!- nooit meer iets van!

Wij kunnen tot in lengte der jaren onze Zuid-Europese vrienden geld blijven ‘lenen’. Zien we nooit meer terug.

Wat moet er gebeuren?

De PIGS landen moeten forse en pijnlijke besluiten nemen. De helft van de ambtenaren ontslaan, de arbeidsmarkt liberaliseren -een pc term voor de vakbonden eruit smijten- de belastingen verlagen en sparen en investeren weer aantrekkelijk maken. Daarbij moeten ze als een bezetene hun pensioenen in orde gaan maken en hun ziektekosten onder controle krijgen.

Denk je nou heus dat dat gaat gebeuren als ze pijnloos voor 3% per jaar kunnen lenen? Wees toch niet zo naïef. Deze landen hebben de afgelopen 10-15 jaar voor extreem lage rente kunnen lenen en nog steeds is er geen enkele stap gezet. Pas toen de obligatiemarkt -jouw en mijn pensioengeld- de knip op de beurs hield kwam er een heel klein beetje schot in. En nog steeds is er geen enkele ambtenaar ontslagen, geen enkele vakbond de deur gewezen en zijn de belastingen alleen maar verhoogd.

De Europese Droom is een verschrikkelijke nachtmerrie geworden. Wij moeten van die trein af!

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis