Tagarchief: lying with statistics

Linkse agitprop: voorbeeldje CBS


Criminele knuffelbeertjes!

Elk jaar publiceert het CBS een werkje over hoe geweldig de integratie van allochtonen in Nederland wel niet is:

Hogere criminaliteitscijfers hangen samen met ongunstige factoren

Hoewel de geregistreerde criminaliteit al enkele jaren afneemt voor alle onderzochte herkomstgroeperingen, blijven mensen met een migratieachtergrond nog altijd oververtegenwoordigd in deze cijfers. De oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers hangt voor een belangrijk deel samen met de minder gunstige positie op het gebied van onderwijs en gezinsstructuur (zoals een lager opleidingsniveau en het opgroeien in een eenoudergezin) van vooral niet-westerse herkomstgroepen. Uitzondering zijn jongvolwassen mannen met een tweede generatie Marokkaanse migratieachtergrond. Ook wanneer er rekening wordt gehouden met de in deze studie onderzochte achtergrondkenmerken, hebben zij nog steeds een hogere kans op een veroordeling dan hun leeftijdsgenoten met een Nederlandse achtergrond.

Tja. En dus?

Lying with statistics

Ik kan er maar een ding over zeggen: Het is lachwekkend. Het CBS is wettelijk verplicht om de cijfer te publiceren maar dat gaat volledig tegen het verkeerde linker been. Wat blijkt namelijk? NWA zijn twee tot vier keer crimineler dan Nederlanders. Heel kut, heel vervelend allemaal. Die lieve allochtoontjes blijken opeens stuk voor stuk gajes te zijn!

Dus wat doe je dan met zo’n ‘inconvenient truth’-je? Je bedenkt er gewoon wat fopgetalletjes bij! Ook in dit geval natuurlijk. Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen mogen dan wel factoren crimineler zijn maar als je dat ‘corrigeert’ -lees: de data vervalst- dan valt het allemaal best wel mee hoor! Want ‘achtergrondskenmerken’!

En niet allen dat: Er zijn opeens drie hele forse groepen allochtonen spontaan verdwenen! Hoe zit het met al die andere fijne moslimpjes? Afghanen, Syriërs, Algerijnen, Tunesiërs, Iraniërs etc, enz? Bij elkaar minimaal net zo veel als de groep Marokkanen of Turken bij elkaar. Zijn die soms niet crimineel? Of kwamen de cijfertjes opeens niet zo lekker uit? We hebben meer dan honderdduizend Syriërs in Nederland, zijn dat allemaal brave belastingbetalende burgers geworden? Om nog maar te zwijgen van de Somaliërs, Ethiopiërs etc die hier elke dag naar binnen wandelen.

De tweede groep die ontbreekt zijn de Chinezen. Hoe doen die het? Net zo crimineel als Marokkanen en Turken? Als je op de speciaal door het CBS er met de haren bijgesleepte ‘achtergrondskenmerken’ af zou gaan dan zou de criminaliteit onder Chinezen net zo volledig uit de hand moeten lopen als onder onze islamitische en donkere medemens! Drie keer raden?

De derde ontbrekende groep zijn de 3de generatie allochtonen. De kleinkinderen van de oorspronkelijke gastarbeiders worden aangemerkt als raszuivere (ha, ha, woordgrapjes altijd +1) Nederlanders, in de zelfde categorie als Jan, kees en Piet uit de Peel of de bollen. Geloof je het zelf Hoe groot is die groep? Honderdduizend biculturele kansenknaapjes? Tweehonderdduizend? Angstvallig houden de ‘neutrale’ rekenmeesters uit Heerlen de getallen voor ons verborgen.

Het is een oude truuk: Als het niet in je straatje past dan kijk je gewoon de andere kant op! Of anders fantaseer je er gewoon wat ‘alternative facts’ bij!

Knuffeltje knuffeltje! Als je dochter straks aangerand wordt door een moslim moet je maar denken dat het door zijn ‘achtergrondskenmerken’ kwam. Kon de bengel helemaal niets aan doen hoor!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Islam

Het holle geblaat over duurzame energie en het totale onbenul ter linkerzijde: voorbeeldje zoveel


Jij ook een bakje kletspraat?

Het tweetje hierboven is van een goedbedoelend snurkertje waar ik het vaker over heb gehad. Fontys hogeschool, energie transitie, meten=weten, duurzaam=doen, dat soort werk. In ieder geval een immer rijke en nooit opdrogende bron van halve klets en hele onzin. Ook deze keer natuurlijk. (*)

Kan iedereen zien wat hier mis gaat?

Horende doof en ziende blind

Laat ik de lezertjes van mijn blog het dan maar eens uitleggen.

Ten eerste staat hier dat duurzame energie zo’n 1.5-2 cent per kWh waard is. Kijk maar goed: als de bulk van zon, wind en biomassa geproduceert wordt zakt en zakt en zakt de prijs maar door van 20 tot ca 10 euro per MWh. Geeft gelijk aan hoe van de pot gerukt de subsidiewaanzin rond ‘duurzame’ energie is: je pompt er aan subsidies alleen al 3-5 cent per kWh in terwijl je het kunt verpatsen voor maximaal de helft. Je houdt gewoon geld over als je met je piemel gaat spelen. Voor wie het nog niet begrijpt: dat betekent dat we te veel ‘duurzame’ energie hebben. Teveel, niet te weinig.

Tweede punt is natuurlijk dat hier staat dat we te weinig kolenstroom hebben. Je ziet de prijs van elektriciteit oplopen met een piek rond 9 uur ’s avonds. Op dat moment is de bijdrage van ‘duurzame’ energie tot 10% teruggelopen en moeten de kolencentrales fors aan de bak. Sterker nog, de totale vraag loopt al iets terug en toch stijgt de prijs! D’r kan maar een conclusie zijn: ’s avonds is er een tekort aan capaciteit.

Derde punt is het simpele feit dat je een kolencentrale niet even een paar uur uit kan zetten. De elektriciteitsproductie van het conventionele deel mag dan voor een uurtje of 5 met 30% zijn gezakt, dat wil nog niet zeggen dat ze opeens uit staan of dat de investeringen niet betaald moeten worden. Gas kun je vrij snel uit zetten, kolen niet. Op dat moment schakelen we dus over van gas naar kolen en neemt de CO2 intensiteit van het conventionele deel fors toe. So much for je klimaatwinstkletsje.

Samengevat: Dat hele gele deel kun je er uit strepen. Scheelt geen drol aan CO2 en het wordt er allemaal een stuk goedkoper van. Iemand nog een schepje soepsiedie? En wie toch zichzelf wil greenwashen koopt die zut maar in Duitsland, dat heeft onze Martien ook door. Maar niet begrepen.


*) Al meer dan twintig jaar geleden ben ik tot de merkwaardige conclusie gekomen dat het geen enkele zin heeft om mensen iets uit te leggen over hoe je met feiten, getallen en logica om moet gaan. Het enige gevolg is dat ze boos worden, gaan schreeuwen of kwaad weglopen en jou uitmaken voor een halve Hitler.

Een heleboel mensen kunnen twee getallen bij elkaar op tellen en sommige mensen die erg goed op school waren wel drie maar het aantal mensen dat de juiste twee getallen, laat staan de juiste drie, bij elkaar op kan tellen is op een hand te tellen. Ook onze Martien hoort daar ook niet bij.

2 reacties

Opgeslagen onder De Jacht op Subsidies

Lying with statistics: mannen eten meer vlees dan vrouwen!


Stukje chocolade erbij?

Wat blijkt?

Mannen eten gemiddeld aanzienlijk meer vlees dan vrouwen. (…) Vrouwen kiezen eerder voor andere producten, zoals chocolade, vruchten en noten.

Mannen zijn dus de gemene natuurverwoesters, vrouwen dansen als lammetjes door de alpenwei?

Liegen, leugens en statistieken

Laten we maar eens wat data op een rij zetten.

Voor de productie van 49 gram chocolade komt er 169 gram CO2 vrij, exclusief nog van de extra uitstoot omdat er oerwoud omgehakt wordt. Dat is 3.4 kg per kilo chocolade. Vergelijk dat met vlees: een kilo kip zorgt voor 6.8 kg CO2. Dat laatste is niet helemaal zuiver want als je de kip niet eet zal je toch iets anders moeten eten. En omdat je voor een kilo kip 2 kilo voer nodig hebt komt het netto neer op 3.4 kg. Precies hetzelfde dus.

Geneuzel dus.

1 reactie

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Hoogopgeleide Nederlanders denken alleen maar aan zichzelf?


Wie doet het meest voor zijn medelanders?

Onderzoekje geweest:

Nederlander met lagere opleiding doet vaker iets voor een ander

Tja. Hoogopgeleiden zijn du egoïstischer dan laagopgeleiden? Je kunt beter in een arbeidersbuurt wonen dan in een villawijk?

Lying with statistics

Waar het hier om gaat is natuurlijk maar de helft. Het is de idylle van de noeste arbeider die solidair is met zijn lotgenoten in zijn gevecht tegen het grootkapitaal. Hieke en Sietske, Dik Trom en Kruimeltje, zeg maar je hele jeugd schiet in een flits voorbij. Daar hebben we tegenwoordig een mooie term voor: Nepnieuws, fake news.

Wat dat is het: een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid. De realiteit is namelijk precies het tegenovergestelde: hoogopgeleiden dragen een veelvoud bij van laagopgeleiden aan onze samenleving.

Nepnieuws

Rekent iedereen even mee?

Een hoogopgeleide verdient gemiddeld jaarlijks 45k, een laagopgeleide ongeveer 18k. Over 45k betaal je in dit gave land 30% belasting, zeg maar 13.5k. Over 18k betaal je minder dan 10% belasting, zeg maar 1500 euro. Hoog opgeleiden betalen dus 9 keer zoveel belasting als lager opgeleiden: Om hetzelfde bij te dragen zou een laag opgeleide ruim 9 maanden voltijds moeten werken voor de buren.

Er is maar een conclusie: lager opgeleiden vreten hier de boel kaal, hoger opgeleiden betalen de rekening.

2 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Lying with Statistics: Wie werkt er het meest?


In plaats van te demonstreren voor hun diktatürkje zouden deze fijne knuffelbeetjes beter aan het werk kunnen gaan.

Harde werkers die Turken en Grieken!

Postje op een van de vele weg-met-ons webstekjes die ons landje rijk is:

Wij in West-Europa zijn trots op ons arbeidsethos, zeker in vergelijking met de Zuid-Europeanen. ‘Als ze in Italië of Griekenland nu maar eens wat harder hun best zouden doen’, zuchtten we ten tijde van de eurocrisis vaak. (…) In 2016 werkten de Turken gemiddeld 47,9 uur per week. Bijna 21 procent werkte wekelijks meer dan 60 uur. Het enige EU-land in de top 10 is Griekenland. En Nederland? Wij werken het allerminst van alle onderzochte landen. Gemiddeld maken we slechts 29,1 uur.

Oftewel: wij zijn lui, Turken en Grieken: die werken pas hard!

Eenzijdige klets

Laten we er maar eens wat data bij halen. Dat Grieken en Turken meer uren maken als ze werken kan best wezen maar hoeveel Grieken en Turken werken er überhaupt? Dat blijkt een beetje een tegenvallertje: Turkije met 52%, Griekenland met 53% en Nederland met 64%. En niet alleen dat: wij zijn het afgelopen decennium juist een stuk meer gaan werken en de Turken een stuk minder. Verdisconteer je dit allemaal dan zitten de Grieken en de Turken rond een keurige 38 uur per week. Meer dan in Nederland maar niet echt spectaculair.

En er is nog veel meer data: In Turkije is de werkloosheid b.v. 11.3%, in Nederland is dat 4.9%. Het lijkt meer op wat ik als kind altijd verongelijkt riep als ik van mijn moeder moest afwassen: ‘Ik moet altijd alles doen!’

Hard werken of slim werken?

Een nog leukere statistiek is hoe groot het handelsoverschot of -tekort is. Nederland heeft bv een handelsoverschot van 8.4%, i.e. we produceren 8.4% meer dan we zelf opsnacken. Turkije heeft een tekort op de handelsbalans van 3.8%, i.e. de Turken vreten op onze kosten.

Oftewel: we werken te hard -vrijdag middag kunnen we rustig vrij nemen- en de Turken te weinig: zaterdag ochtend moeten die ook aan de slag.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie

Nepnieuws: Helft ontvangers uitkering wil of kan niet aan de slag


Aan de slag!

Het cbs doet weer een rondje poepspuiten

Iets meer dan de helft van de mensen met een uitkering, wil of kan niet werken

En als je dan naar de grafiekjes kijk -zie hierboven- dan zijn het voornamelijk de langdurig werklozen die niet aan de bak willen/kunnen.

Ik heb het al vaker gezegd en ik herhaal hel nu nog maar eens: Het cbs is een diep linkse politieke club. Dat is het pr bureau van de pvda, de partij van de allochtonen. Onder het mom van cijfertjes pompt ze de linkse agit-prop in het rond. Cijfers liegen niet dus het is waar!

Ook dit weer natuurlijk. D’r zitten zoveel gaten in dit kletsje, je kunt er een bus dooreen rijden zonder krassen. Ik zal er twee uithalen.

Allochtoon of autochtoon

Het eerste is natuurlijk dat er een enorm verschil bestaat tussen de mensen die een uitkerinkje krijgen. Niet Westerse Allochtonen (NWA) krijgen ruim meer dan de helft van alle uitkerinkjes, terwijl ze maar 12% van de bevolking zijn. Dat scheelt bij elkaar een factor 9. Dat is ook data van het cbs, niets geheim aan. Biculturele kansenpareltjes plunderen de welvaartsstaat om het maar eens kort te zeggen. Ik durf er een lief ding onder te verwedden dat als je gaat kijken wie er niet wil of kan werken dat daar onevenredig veel fijne nieuwe medelanders tussen zitten. En dat zal wel dik over de 75% gaan, juist omdat het cbs het zo doodzwijgt.

In Denemarken is de ww verkort van 5 naar 4 jaar. Gevolg: Het aantal mensen dat weer aan de slag ging explodeerde.

Halve waarheden en hele leugens

Het tweede punt is dat dit geldt bij het huidige niveau van de uitkerinkjes. Halveer je die dan garandeer ik je: het aantal mensen dat aan de slag wil en kan neemt drastisch toe. Een baan zoeken of lekker aan de tiet van de belastingbetaler lurken is immers een keuze: waarom zou je aan de slag gaan als je ook gratis geld kan krijgen. Hoef je ook niet ’s ochtends vroeg uit je nest te komen en kun je elke dag lekker blowen, 5 keer per dag met je kop op de grond bonken en meisjes uitschelden voor hoer in het park. Daar is ook niets geheimzinnig aan of zo, kijk maar naar het grafiekje hierboven uit Denemarken. Dar hebben ze precies dat gedaan: halveer de uitkerinkjes na 4 jaar i.p.v. 5 jaar. Gevolg: het aantal mensen dat aan de slag gaat explodeert.

Klinkt als flauw of onbelangrijk? Dat is het echt niet. Wat denk je dat er gebeurt als het cbs een persberichtje rond mailt met als kop “Werkloosheid allochtonen halveert als uitkeringen gehalveerd worden”? De vraag stellen is hem beantwoorden.

2 reacties

Opgeslagen onder De Zegeningen van de Multikul

Lying with statistics: sigarettensmokkel


Antwerpse haven

De Belgische bromsnor heeft weer eens beet:

De Belgische douane heeft vorige week bijna 90 miljoen sigaretten in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De partij zat in acht containers afkomstig uit het Egyptische Port Said en was bestemd voor een Nederlands bedrijf.

Een ‘monstervangst’, een van de grootste in de Antwerpse haven ooit. Geweldig dus?

Hoe groot is deze vangst eigenlijk?

De gemiddelde burger zal er niet zo gauw doorheen prikken maar dit is weer een prachtig voorbeeldje van overdrijven en opkloppen. Ga maar na: er zit ongeveer een dubbeltje accijns op een sigaret dus dit gaat over 9 miljoen euro aan smokkel. Veel voor het individu maar peanuts in vaart der volkeren. Vergelijk dit maar eens met bijvoorbeeld cocaïne smokkel:

In een loods in het Brabantse Hazeldonk werd gisteren 4000 kilo cocaïne gevonden.

Coke kost zo’n 50k per kilo straatwaarde, dit gaat over 200 miljoen (!), zeg maar 20 keer zoveel. En dat is niet eens de grootste vonst maar een door de weeks succesje.

Repressie werkt niet, regulering wel

Maar wat nog veel belangrijker is, is hoe relatief klein de sigarettensmokkel is. Deze ‘monstervonst’ is minder dan 1% van de jaarlijkse sigarettenconsumptie in Nederland, een vliegenpoepje in verhouding. De totale sigarettensmokkel kan niet meer dan een paar procent van de totale omzet zijn.

Daarmee wordt duidelijk hoe effectief regulering van drugs is. Op dit moment is 100% van de cannabisconsumptie illegaal, dat kan met een paar pennenstreken onder de 5% gedrukt worden. De hele softdrugshandel zal ter plekke verdampen en zo miljarden uit het criminele circuit trekken. Dat geld gaat als accijnzen naar de belasting -en dus de belastingbetaler- toe. Wil je drugscriminaliteit een dodelijk nekschot toebrengen? Wil je de belastingen verlagen? Wil je politie capaciteit vrijspelen? Reguleer die handel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De Irrationele Mens

Nepnieuws: Werkloosheid daalt


Het aantal mensen in de bijstand explodeert, vooral onder Niet Westerse Allochtonen. Data cbs.nl

Dalende werkloosheid?

Het schijnt allemaal erg goed te gaan met de werkloosheid. Volgens het cbs dan:

Werkloosheid opnieuw gedaald in afgelopen kwartaal

Echt?

Liegen, bedriegen en fabeltjes

Laten we maar eens wat data erbij nemen, van datzelfde cbs.

Wat blijkt? Het aantal personen met bijstand neemt alleen maar toe, zie grafiekje hierboven. Dat was in 2008 nog zo’n 350.000, nu staat het op een record met 520.000. Het aantal mensen dat werkloos wordt mag dan afnemen, het aantal mensen dat lekker in die hangmat blijft liggen neemt fors toe.

En dat is niet alles: Het overgrote deel van mensen met een bijstanduitkering zijn onze geliefde nieuwe Nederlanders. Zeg maar al die biculturele kansenparels die hier onze economie ‘jong, dynamisch en ondernemend’ komen maken. Die honderdduizenden asieleisers die we jaarlijks naar binnen trekken bijvoorbeeld.

Er zijn in Nederland zo’n 1 miljoen NWA die kunnen werken waarvan er 272.000 werkloos is. Dat is een werkloosheidspercentage van 27%. vergelijk dat met de 7 miljoen Nederlanders die kunnen werken waarvan er 195.000 werkeloos zijn: een percentage van 2.7%. Al die fijne kansenparels zijn 10 keer zo vaak werkloos als de gewone Nederlander.

Het gelieg houdt nooit op

Een tijdje geleden zei het UWV het al: al die nieuwe Nederlanders komen never nooit niet aan de slag. Die hangen hier wat rond, trekken uitkerinkjes, huisje er bij en natuurlijk gratis karatelessen voor kleine Mo en een nieuwe Miele. Die mensen gaan nooit aan onze samenleving bijdragen, die zijn voorgoed een zware last op onze schouders.

Plus natuurlijk dat onze gevangenissen overvol stromen met al die kansenpareltjes. 60% heeft een ‘migratieachtergrond’, Antillianen zitten in verhouding bijvoorbeeld 20 keer zo vaak in de bak als Nederlanders.

3 reacties

Opgeslagen onder De Zegeningen van de Multikul

Lying with Statistics: Werkloosheid eurozone op laagste punt sinds 2009!


Werkloosheid in de EU, opgesplitst naar de eurozone en de non-eurozone

Banen voor iedereen!

De werkloosheid in de eurozone is weer wat gezakt:

De werkloosheid in de eurozone is in maart gestabiliseerd op 9,5 procent. Daarmee lag de werkloosheid op het laagste punt sinds april 2009.

De Euro doet ons de das om

Het grafiekje hierboven -geknipt uit het oorspronkelijke persbreideltje van Eurostat- zegt al heel iets anders. De werkloosheid in de eurozone is dan wel gezakt, in de rest van de EU is het toch echt anderhalve procentpunt lager. Hoe zou dat nou komen?

Werkloosheid in de VS vanaf 2000

Even over de plas kijken

Laten we het maar eens vergelijken met een andere grote economische eenheid: de VS. Hoe hoog is de werkloosheid daar?

Wat blijkt? De huidige werkloosheid in de eurozone is bijna net zo hoog als de werkloosheid in de VS tijdens het dieptepunt van de recessie.

De euro is een ‘opportunity killing machine’. De economie in de eurozone draait al bijna twee decennia op halve kracht. Tel daar bij op de miljoenen kansloze criminelen en haatbaarden die we de afgelopen jaren naar binnen hebben getrokken en de conclusie is: wij zijn permanent onze voorsprong kwijt. Wij glijden af naar een middelmaat met hogere werkloosheid, stagnerende lonen, grotere overheidstekorten en een in elkaar stortende verzorgingsstaat. Ondertussen zeggen we dat de Britten ‘barking mad’ zijn omdat ze uit de EU willen. Hun werkloosheid is trouwens 4.5%.

Leuk he? Hebben we allemaal te danken aan onze vrienden in Brussel.

2 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Lekker spinnen met … de Volkskrant!


Ongelijkheid

De Volkskrant staat weer eens te brullen over al het onrecht in de wereld:

[Volkskrant]: “De rijkste Nederlanders zijn weer iets rijker geworden, maar voor het eerst sinds de crisis is hun aandeel in het totale vermogen wel iets gedaald.”

Tja. En dus?

Lying with statistics

Voor wie een onvoldoende had voor begrijpend lezen: dit betekent dus dat het vermogen van ‘niet-rijken’ sneller groeit dan van ‘rijken’. Oftewel dat de ongelijkheid afneemt in Nederland. Ieder ander zou dit als goed nieuws zien, bij de Volkskrant krijgen ze rode vlekken in de nek.

Nog hilarischer wordt het als je dat geklep van de voorman van links er bij neemt, Thomas Piketty, die een paar jaar geleden met een kletsje kwam dat “het rendement op vermogen is groter dan de groei van de economie. Dat heeft tot gevolg dat rijken alleen maar rijker worden; de bovenste 1 procent van de maatschappij trekt steeds meer macht naar zich toe.” De Jessias heeft hem toentertijd meteen de kamer ingetrokken om daar de heilige manna uit de hemel neer te doen dalen. Dat ging er ter linker zijde wel in, als gods woord in een ouderling.

De wereldwijde ongelijkheid neemt af. In sneltreinvaart.

Wie serieus over ongelijkheid nadenkt ziet het meteen. Die neemt de laatste decennia in sneltreinvaart af. En dat komt vooral omdat landen in Asia Pacific naar voren schieten. Dat geeft ook meteen aan waar we de oplossingen moeten zoeken. Hoe komt het dat China een ongekende inhaalrace in de vaart der volkeren aan het doen is terwijl landen in Afrika stagneren of zelfs terugvallen? Zijn ze in China bezig met een massaal programma om vermogen van de rijken af te pakken en aan de Chinese armen te geven en in Afrika andersom?

De vraag stellen is hem beantwoorden: De Chinese overheid heeft juist precies het tegenovergestelde gedaan. Laat mensen de opbrengst van hun eigen arbeid houden en de hele samenleving springt als een jachtluipaard uit de startblokken. “To get rich is glorious”, de fameuze speech van Deng Xiaping uit 1978. Kapitalisme is de grote equalizer. De bulldozer die over ongelijkheid heen walst. Kapitalisme zorgt voor de bevrijding van de mens, zorgt er voor dat burgers niet meer in krankzinnige armoede hoeven te leven. En dat is zo succesvol dat we voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid het einde van de armoede in zicht hebben.

Goed nieuws lijkt mij. Ook al zegt de Volkskrant van niet.

1 reactie

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Lekker spinnen met … het CBS!


gevangenen

Gevangenen

Persberichtje van het CBS:

In 2015 zaten 8 procent minder volwassenen in een gevangenis of huis van bewaring dan in 2014.

Tja. De cijferaars van het CBS zullen wel gelijk hebben. Cijfers liegen niet, toch?

Lying with statistics

Ergens diep in het persberichtje komt dan toch een beetje van de waarheid boven: 6 op de 10 gevangenen hebben een ‘migratie achtergrond’. Maar zelfs dat is een flauw trucje. Dat is namelijk maar 22% van de bevolking. Laten we maar eens uitrekenen wat de getallen zijn per 1000 van de groep. Resultaat? Zie grafiekje hierboven.

Per 1000 Antillianen zitten er 22 in de bak. Dat is een gezellige 19 keer (!) zo vaak als Nederlanders en zo’n 3 keer zo hoog als in de VS. Je weet wel, dat land waar linkse mensen altijd zo de mond van vol hebben. En ook Marokkanen, Surinamers en Turken kunnen er wat van: 10, 9.5 en 4.7 keer zo vaak als Nederlanders.

De echte conclusie is natuurlijk dat het naar binnen trekken van 2 miljoen NWA een criminaliteitsexplosie tot gevolg heeft gehad. Onze gevangenissen zitten vol met het Gelijk van Wilders en als de politie haar werk zou doen nog meer.

11 reacties

Opgeslagen onder het gelijk van Wilders, Lekker spinnen met ...

Lying with Statistics: BREXIT is super slecht!


Sinds 1 jan 2012 is zowel het Britse Pond als de Euro 20% in waarde gedaald t.o.v. de dollar

Sinds 1 jan 2012 is zowel het Britse Pond (blauw) als de Euro (zwart) 20% in waarde gedaald t.o.v. de dollar

Allemaal aan de bedelstaf!

Wat blijkt? De Britten zijn allemaal arme luizen geworden sinds ze zo dom waren voor BREXIT te stemmen. Dat zal ze leren!

Sinds een meerderheid van de Britten op 23 juni voor een vertrek uit de Europese Unie stemde, is het aantal (dollar)miljonairs in het Verenigd Koninkrijk met 15 procent gedaald.

Het is de grootste daling sinds de financiële crisis in 2008, blijkt dinsdag uit een rapport van Credit Suisse Group.

Het totale vermogen van huishoudens in het Verenigd Koninkrijk daalde met 1,5 biljoen dollar (ruim 1,4 biljoen euro) als “direct gevolg” van de Brexit. Dat is een daling van 10 procent.

Oftewel: BREXIT is superstom, de Britten kunnen veel beter de heerschappij van de Benevolente Eurocraten (m/v) aanvaarden want dat is veel beter! Rapportje erbij en klaar is Albion!

Hoezo gezakt?

Voordat we helegaar in de gruzelpaniek raken: laten we eerst maar eens wat data er bij nemen.

Het eerste feitje is bijvoorbeeld dat dit hele kletsje alleen maar geldt als je de ponden in dollars omzet. Hou je de boel in ponden dan is de waarde zelfs gestegen. De FTSE-100 is sinds het referendum met ca 13% gestegen. Britten hebben hun huizen dus niet in waarden zien zakken maar zien de prijzen juist stijgen. In ponden dan.

Het grafiekje hierboven is de (relatieve) wisselkoers van de euro (zwart) en de pond (blauw) t.o.v. de dollar vanaf 1 jan 2012. Dat is niet een speciaal gekozen datum maar de langste periode waar er makkelijk data van te vinden is. Wat blijkt? In die kleine 5 jaar is het pond en de euro ongeveer evenveel gezakt t.o.v. de dollar: 20%. Als de Britten in dollar-termen inderdaad zo gloeiend veel centen kwijt geraakt zijn, dan hebben wij Euroknakkerts nog heel veel meer centen zien verdampen. In de periode voorjaar 2014-voorjaar 2015 is de euro 30% gezakt t.o.v. de dollar!

Lying with statistics

Een paniekverhaaltje over hoe erg BREXIT wel niet is voor de Britten is niets anders dan selectief met getallen lopen zwaaien. Veel interessanter is het waarom de 30% daling van de Euro in een jaar niet tot dezelfde (licht hysterische) discussies heeft geleid. Kennelijk is de valutakoers-fluctuatie alleen maar interessant als het politiek zo lekker bekt.

De werkelijkheid is anders. De exporten van de Britten zijn een stuk goedkoper geworden sinds het referendum, de regering verlaagt de belastingen wat en de Brits economie draait als een ronkende v8. De werkloosheid zakt als een baksteen, bedrijven staan te trappelen om in het VK te investeren: de Britten zijn hard op weg om weer het rijkste land ter wereld te worden. Nog even een vrijhandelsverdragje met de Amerikanen, de Chinezen en de Indiërs tekenen en klaar is George!

2 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

CBS: Policor sockpuppet voor de gutmensch


begroting-2005-2015-deel-1

begroting-2005-2015-deel-2

Zuinigjes aan!

Juichberichtje: onze Mark heeft de hand stevig op de knip!

Stijging overheidsuitgaven sinds 2010 afgevlakt

Tja. Echt waar?

Lying with statistics anyone?

Laten we eerst maar eens de echte data erbij nemen. Onze Mark kan natuurlijk fijn lopen roeptoeteren dattie de hand op de knip heeft, de echte vraag is natuurlijk of hij geen gat in z’n hand heeft. Geeft hij meer uit dan er binnen komt of niet?

Het grafiekje hieronder geeft het antwoord. Was de begroting rond 2005 nog redelijk in evenwicht, rond 2008 gaat het dak er feestend af. Onze Mark en JPB voor hem krijgen het voor elkaar om in 10 jaar de staatsschuld op te krikken met een gezellige 170 miljard. Een prestatie van formaat! En het is nog lang niet afgelopen: Dit gaat nog jaren lang door. The sky is the limit!

Daarmee wordt de conclusie al heel anders: Mark heeft niet de hand op de knip gehouden maar heeft jarenlang veel te veel uitgegeven. Mark graait en grabbelt uit de ruif als een dronken zeeman. En kom nou niet aan met dat geneuzel over de crisis: Die is al 5 jaar voorbij.

schuld-en-tekort-2005-2015

De roze olifanten in de kamer

De enige reden dat de uitgaven enigszins stabiel zijn is omdat de rente geweldig gezakt is. We geven per jaar zo’n 10 miljard aan rente uit en dat komt neer op een rentepercentage van 1.7%. Een veel realistischer percentage zou 5% zijn, zeg maar 3 keer zo veel. De begroting is dus door dit meevallertje met 20 miljard per jaar ingeklonken. Had de ECB niet de rente met grof geweld omlaag geduwd dan was de staatsschuld 100 miljard hoger geweest en stond onze Mark nu met tranen in z’n ogen ‘sorry mensen’ te stamelen omdat hij de AOW moet halveren.

Kom je gelijk op de AOW. De vergrijzing is al een decennium aan de gang. Er komt jaarlijks voor ca 20 miljard aan premie binnen maar er gaat voor ca 35 miljard uit. Het verschil wordt via de belastingen bijgelegd. Zou je dit zelfbedruipend willen maken dan moeten de premies verdubbelen. Dat gaat niet gebeuren, politiek volkomen onhaalbaar. En dat gat wordt het komende decennium nog ‘ns eens zo groot.

Zelfde geintje geldt voor de gezondheidszorg. Weet iedereen dat Nederlandse specialisten de best betaalde specialisten zijn ter wereld? Nog beter dan Amerikaanse? Komt door de ‘maatschap’-constructie, een gebbedingetje waarbij specialisten onder toeziend oog van de overheid een cartelletje kunnen opzetten in een ziekenhuis en daardoor torenhoge rekeningen kunnen schrijven. Niemand die het ziet want de overheid betaalt toch. Is toch verzekerd!

Last but not least al die honderdduizenden biculturele kansenparels die wij zo vrolijk naar binnen blokfluiten met tamboerijenen en waxinelichtjes. Een beetje asieleiser kost 15k per jaar, 50 jaar lang. Zeg maar 750.000 euro per cultuurversterker. Trek je er 100.000 naar binnen dan ben je 75 miljard kwijt, te betalen in handige maandelijkse termijnen. En dit jaar komen er weer 50.000 bij, volgend jaar weer 50.000 en het jaar daarop weer. Die hele asielindustrie kost evenveel als ons complete sociale stelsel bij elkaar.

Zeg maar dag met je handje tegen je pensioen

Waar komt dat geld vandaan? Dat is simpel: je pensioen.

Mensen betalen op twee manieren voor hun oude dag: Via sociale premies & pensioenafdracht en via de rente op staatsschuld. Je pensioen wordt namelijk geïnvesteerd in staatsobligaties en daar moet via de belastingen rente over betaald worden. Die meevaller voor onze Mark van 20 miljard is gelijk het gat in onze pensioenvoorziening.

Simpel gezegd: Wij teren met 20 miljard per jaar in op onze pensioenen. En dat gaat voorlopig niet veranderen. Plus dat de AOW over een jaar of tien wordt gehalveerd. Wedje doen?

2 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Lying with statistics: Minder schooluitval?


bron: Ministerie van Onderwijs

bron: Ministerie van Onderwijs

Natte plek in de broek

Minder schooluitval:

[Jetje Bussemaker, PvdA]: Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2%.

Onze Jet maakt er een vreugde dansje bij. “Iedere jongere die school verlaat zonder diploma is er een te veel!”. Een echte ‘aanval op schooluitval’?

Neem je grootje in de maling

Laten we maar zelf even wat rekenen.

Het aantal mensen onder de 20 in Nederland is volgens het cbs 3.8 miljoen en dat is de afgelopen decennia niet veel veranderd. Dat betekent dat een jaargang zo’n 190.000 kinders telt.

Volgens de moppige minister vallen er elk jaar zo’n 26.000 uit. Deel je een door het andere dan kom je uit op 13.5%, precies het Europese gemiddelde. Vergelijk dat eens met dat foldertje van het Ministerie van Onderwijs hierboven of dat kletsje van onze Jet zelf.

SchooluitvalWie valt er uit?

Interessanter wordt het om even uit te vinden wie er uit valt. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat Diederik-Jannen, Sterres of Floris-Pieters? Of toch Mohamed, Khalid en Ali? En dan opeens wordt het akelig stil. Geen gram data meer te vinden. Niks, nada, noppes. Alleen de minister verspreekt zich nog even:

(Deze jongeren mogen) niet het risico lopen af te glijden naar criminaliteit, drugs of zelfs radicalisering.

Radicalisering? Criminaliteit? Drugs? Klinkt niet echt als Douwe en Anne-Fleur. Kijk je dan ook nog even waar de grootste uitval is dan is het plaatje compleet: Vooral in de grote stad.

Kansloos wegkijken en knuffelen

Laten we het beestje maar bij zijn naam noemen. Deze ‘voortijdige schooluitval’ gaat voornamelijk over Niet-Westerse Allochtonen. Zeg maar moslims en Antillianen. Niet over Nederlanders.

Een kletsje dat we daar iets aan moeten doen is een schoolvoorbeeldje (ha, ha, woordgrapjes altijd +1) van wegkijken en knuffelen. Kinderen vallen uit omdat ze uit gezinnen komen die onze samenleving de rug toe hebben gedraaid. Zeg maar het standaard boilerplate gedachtegoed van de gemiddelde NWA. Paps en mams gaan naar de moskee, kijken naar de Turkse of Marokkaanse schotel en trekken een leuke uitkering. Elke week een nieuwe haatbaard op de kansel, demo’tje voor ome Erdo en wie wil er nou geen Sharia? Ga je toch niet in een suffe schoolbank zitten als je ook wat drugs kunt dealen, blanke meisjes kunt lastig vallen of jihadi kunt spelen achter je laptopje? Wijkje terroriseren anyone?

Met mensen zoals onze Jet aan het roer moet je niet vreemd opkijken dat elk jaar de problemen een beetje groter worden. Dat zijn mensen die een intense haat tegen gewone mensen hebben en het liefst vandaag nog herstelbetalingen zouden willen doen. Weg-met-ons! Weg-met-ons!

Wat dan wel, vraag je? Hou gewoon eens wat kinderbijslag in bijvoorbeeld? Of kort die ouders eens wat op hun uitkerinkje? Zul je zien, in no time zit kleine Mohamed, Ali en Khalid weer braaf op school.

3 reacties

Opgeslagen onder De Zegeningen van de Multikul

Lying with statistics: Nederland dringt the tekort fors terug!


Data cbs.nl

Data cbs.nl

Zuinig an!

Nederland braafste jongetje in de klas?

[Eurostat]: Nederland heeft zijn staatsschuld afgelopen jaar sterker teruggedrongen dan bijna alle andere eurolanden.

Tja. Die Mark toch!

Geklets

Grafiekje hierboven is de data van het cbs. Dit zijn de ‘jaargemiddelden’ maar dan een kwartaaltje verschoven: het laatste datapunt is van 2016 kw 1, vandaar. Wat blijkt?

  1. Sinds de crisis draait Nederland continu een flink tekort
  2. De uitgaven de laatste 12 maanden liggen 11 miljard hoger dan de inkomsten
  3. De staatsschuld is sinds de crisis als % van de inkomsten geëxplodeerd naar 150%
  4. Op een of andere magische boekhoudwijze -lees ‘EMU norm’- is de staatsschuld de afgelopen 12 maanden gezakt terwijl er nog steeds een miljardentekort is

Eurostat is trouwens dezelfde club die Griekenland ook een stempeltje gaf terwijl ze ook rapporten schreven over out-of-control corruptie en die de Italianen nog steeds aftekent. Wie daar waarde aan hecht is wel erg goed van vertrouwen!

Data cbs.nl

Data cbs.nl

Arbeidsuren

Nog ‘scarier’ is het grafiekje hierboven. Dat is het aantal gewerkte arbeidsuren. Wat blijkt? We zitten -8 jaar na dato- nog 400 miljoen uren onder het aantal gewerkte uren van voor de crisis. Dat zijn meer dan 250 duizend banen die verdampt zijn. En zoals het er nu naar uit ziet komen die ook niet meer terug. Nederland vergrijst en ondertussen trekken we honderdduizenden kansloze asieleisers en haatbaarden naar binnen. Want die zouden dan wel de vergrijzing ‘tegen’ gaan!

Dit gaat niet goed komen.

1 reactie

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

De meest voorkomende jongensnaam in Nederland is Liam?


cry-baby

Jongensnamen

Persberichtje van de SVB:

Nederlandse ouders hebben hun kinderen vorig jaar het vaakst Liam genoemd.

720 keer om precies te zijn.

Echt waar?

Laten we zelf maar eens in de data van de SVB koekeloeren. Wat blijkt?

Mohamad 13
Mohamed 222
Mohammad 54
Mohammed 214
Mohamud 1
Mohmmad 1
Mouhamed 2
Muhamad 2
Muhamed 3
Muhamet 1
Muhammad 47
Muhammat 1
Muhammed 163
Muhammet 3

Totaal 727

Mohammed -of een kleine semantische variant daarvan- kwam vorig jaar 727 keer voor. Trek je eigen conclusies.

2 reacties

Opgeslagen onder Islam

Afdeling Liegen en Bedriegen: Het aantal asielzoekers is in november gedaald?


Asieleisers November 2015

Gedaald?

Persberichtje van het CBS:

Minder registraties in november

Het aantal geregistreerde asielzoekers en nareizigers was met 7,3 duizend beduidend lager dan in september (8,4 duizend) en oktober (11,7 duizend).

Tja. Valt dus wel mee met die tsunami waar Wilders het over heeft, toch?

Lying with statistics

Laten we de data van hetzelfde CBS er maar eens bijnemen. Wat blijkt? Het aantal asieleisers in november was 5x (!) zo hoog als in november vorig jaar. Zie grafiekje hierboven. Daarmee komt er een heel ander licht op dit kletsje.

Een asieleiser is niets anders dan een toekomstig werkloze met een behoorlijke psychische stoornis (want moslim) en geen enkele relevante opleiding. D’r is geen enkele realistische kans dat die aan een baan komt, laat staan productief gaat bijdragen. Oftewel: Die gaat de komende 40 jaar 15.000 euro per jaar kosten, aan uitkerinkjes, huursubsidie en gratis mieles. Om nog maar te zwijgen over de extra gevangenissen, politie inzet, gratis karatelessen voor kleine Mo en nog een paar fijne multikul kostenpostjes.

Bij elkaar dus 600.000 euro dat braaf met bloed opgehoest mag worden door de gewone werkende burger. Trek je er dus 7.000 in een maand van naar binnen dan kost dat ons 4.5 miljard. En volgende maand weer.

Einde van de verzorgingsstaat

Het cbs kan lullen wat ze wil maar op een gegeven moment moet de rekening betaald worden. We kunnen niet maar doorgaan met het uitgeven van miljarden en miljarden aan asieleisers die hier heen komen om van onze zak te eten. En ons natuurlijk ondertussen fijntjes uitleggen dat vrouwen hoeren zijn, joden dood moeten en homo’s van het dak. Plus dat we nou toch echt de sharia moeten gaan invoeren.

Schrijf maar op: Over 10 jaar is het gedaan met de verzorgingsstaat en heeft iedere brave huisvader de kalasjnikov bij de voordeur staan. Want dan blijkt de Islam toch geen fijne gezelligheidsvereniging en al die asieleisertjes toch niet zo’n lelieblank zieltje te hebben.

1 reactie

Opgeslagen onder Immigratie

Lying with statistics: Moorden in Amerika


homicides

Links wensdenken

De Washingtonpost -niet echt een extreem links blogje- heeft het eens op een rijtje gezet: Het aantal ‘firearm homicides’ in de VS is extreem hoog als je dat vergelijkt met andere landen.

Tja. Komt allemaal door die rare vuurwapen wetten in de VS! Eigen schuld dus! Of niet?

Appels en peren

Het aantal vuurwapenmoorden mag dan in de VS hoger liggen dan in Nederland, toch is dat niet zo relevant. Het gaat natuurlijk om het totaal aantal moorden. Zijn de Amerikanen nou zoveel moordlustiger dan Nederlanders? Of gebruiken ze alleen vaker een vuurwapen?

En niet alleen dat. Je moet wel appels met peren vergelijken. Het blijkt bijvoorbeeld dat zwarten elkaar 5 keer zo vaak omleggen dan blanken. Heb ik niet verzonnen, staat gewoon op de website van de FBI.

Jaarlijks worden er 2500 blanke amerikanen door andere blanke amerikanen vermoord. Dat is een ‘homicide rate’ van 1.1 per 100.000 blanke amerikanen. In Nederland werden er vorig jaar 137 moorden gepleegd. Dat is een ‘homicide rate’ van 0.8 per 100.000. Wel iets lager maar bij lange na niet de factor 10 die door het grafiekje wordt gesuggereerd. (*)

Zwarte Amerikanen daarentegen maken elkaar vijf keer zo vaak af. Daarmee wordt gelijk duidelijk hoe de VS aan zo’n krankzinnig hoog ‘homicide rate’ komt: Dat is volledig etnisch bepaald.

Guns don’t kill people, people kill people

Het opvallendste uit het grafiekje hierboven is dat ondanks dat Nederland hele strikte wapenwetten heeft er toch nog zo’n 50 mensen met een vuurwapen vermoord worden. Kennelijk is die regelgeving niet erg effectief. Sterker nog, criminelen schieten elkaar tegenwoordig met machinepistolen overhoop.

Daarmee kom je op een belangrijke conclusie: Wetgeving of niet, het aantal moorden in de VS is vergelijkbaar met dat van Nederland. Amerikanen schieten elkaar wat vaker overhoop, wij slaan elkaar weer wat vaker de hersens in. En niet alleen dat: De cijfers worden voornamelijk omhoog gepompt door niet-blanke daders en niet-blanke slachtoffers. Discriminatie anyone?


(*) De data van dit grafiekje is door de Guardian bij elkaar geraapt en dat is zo’n fijn ‘progressief’ vodje vergelijkbaar met de Volkskrant, het PvdA huisblad.

3 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Lekker spinnen met Amnesty International: Doodstraf


4513_DP_Stats_Top5_05

Vaker de doodstraf in 2014

Volgens Amnesty International was 2014 een slecht jaar.

55 countries are known to have sentenced at least 2,466 people to death in 2014 – a 28% increase from 2013.

Tja. En dus?

Lying with statistics

Afgezien wat je van de doodstraf vindt is dit -natuurlijk- maar weer de helft van het verhaal. Het aantal feitelijke executies is bijvoorbeeld gezakt met 22% naar 607. En er zitten nu bijna 20.000 mensen ‘on death row’. Feitelijk betekent dat dat de doodstraf in de praktijk levenslang is voor 2/3’de van de veroordeelden.

Maar nog flauwer is bijvoorbeeld het plaatje op de website van AI, zie boven. Daar wordt gesuggereerd dat de VS de grootste doodstraf uitvoerder is terwijl het omgekeerde eerder waar is. Er werden 35 mensen in de VS geëxecuteerd terwijl de Saoedi’s -met maar 1/12de van de bevolking- minimaal 90 mensen de kop afhakten. De kans om door de Islamitische fascisten te grazen genomen te worden is minimaal 30 keer zo groot als de kans om in de VS op de stoel te belanden.

Islamitische landen staan sowieso aan op als het om de doodstraf gaat -het communistische China misschien uitgezonderd.

Afschrikking?

De hele discussie over de doodstraf bekt zo lekker omdat we in onze liberale westerse samenleving moeite hebben om mensen om te leggen. Daar houden wij niet van. Een straf moet wel ‘opvoedkundig’ zijn, van gewone platvloerse wraak willen wij niks weten. ‘Oog om oog’ is past niet in ons Calvinistisch denken.

En daar wringt de schoen: Straffen zijn helemaal niet opvoedkundig en de doodstraf natuurlijk al helemaal niet. Recidivisme cijfers van 70% zijn in Nederland heel gewoon en criminelen komen al helemaal niet als braaf opgevoede burgers de nor uit lopen. Het idee alleen al is lachwekkend.

Bij het straffen van criminelen moet het slachtoffer voorop staan. Wie een ander omlegt heeft zijn rechten verspeeld. Niks ‘afschrikking’ of ‘corrigeren’. Interesseert me niets meer: Strop erom en ophijsen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Lying with Statistics: Uitkerinkjes in Rotterdam


werkloosheid rotterdam

Opgerolde mouwen?

Zou het dan toch nog goed komen in Rotjeknor?

In 2014 hebben meer bijstandsgerechtigde Rotterdammers werk gevonden dan in het jaar ervoor. De stijging komt door het gevoerde beleid en een aantrekkende economie.

Tja. En dus?

Selectief geheugen

Het probleem is dat de meeste mensen -en de meeste journalisten- het geheugen van een goudvis hebben. Zeg maar een seconde of vier dus.

Weet iedereen bijvoorbeeld dat het aantal uitkeringstrekkertjes in Rotjeknor een paar jaar geleden bijna het dubbele van het gemiddelde was? En zou dat nu veranderd zijn?

Denkt trouwens iemand serieus dat binnen nu en twintig jaar de werkloosheid in Rotjeknor onder het landelijk gemiddelde zal komen?

Nieuw beleid?

En wat zouden dan al die mooie plannetjes van de overheid geweest zijn? Het vorige college -met de PvdA aan het roer- had het over ‘werken met behoud van uitkering’ of het met een busje ophalen van ‘biculturele kansenparels’.

Laat me niet lachen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Links

NRC: De discussie over immigratie is iets voor onderbuiktokkies


niqab

Goedvolk

Volgens ene Folkert Jensma is immigratie helemaal geen probleem. Stelt niks voor, is allemaal onderbuiken (beetje ge-edit, geen link):

[Folkert Jensma, krabbelaar bij de NRC]: “Praten over een explosie of tsunami van migranten is retoriek. Netto schommelt de bevolkingsaanwas door migratie sinds 1948 op slechts 0.2 procent.

Tja. 0.2% is niet veel. En dus?

Lying with statistics

De crux zit ‘m in die 0.2%. Dat is inderdaad een klein getal. Maar volgens dezelfde redenatie kunnen we nog wel kleinere getallen tevoorschijn toveren. De immigratie is bijvoorbeeld slechts 0.0005% per dag. Nog een kleiner getal al nodig? 0.00000038% per minuut.

Gekkigheid zullen mijn Linksche Vrinden zeggen. Waar slaat dat op, de immigratie per minuut uit te rekenen. Natuurlijk is dat een klein getal!

Hetzelfde argument geldt voor die 0.2%. Dat is de immigratie per jaar. Maar je moet niet kijken naar de immigratie per jaar maar naar de totale immigratie. De immigranten van vorig jaar zullen immers niet meer vertrekken. En dan komen er heel andere getallen op tafel.

Immigratie is een enorm probleem geworden dat recht in ons gezicht opblaast

Op dit moment is zo’n kwart van de mensen in Nederland van buitenlandse komaf waarvan ruwweg de helft ‘niet westers’ -een policor term voor een flink cohort kansloze criminelen en haatbaarden. Die integreren nooit, de tweedeling in de samenleving is compleet en daardoor is onze samenleving voorgoed veranderd. Het ‘Wij gaan op Jodenjacht’ schalt tegenwoordig -vooral ter linkerzijde– weer wekelijks over de straten. Flink zingen jongens, misschien dat de Islam dan wel aan jouw voordeur voorbij gaat!

Doe je deur ’s avonds maar op slot, stap niet bij een Marokkaan in de taxi en voedt je kinderen tweetalig op. Want dan hebben zij tenminste nog een kans.

2 reacties

Opgeslagen onder Immigratie

Nederland – Handelsland?


rotterdam-haven

Weer een lijstje

Goed nieuws:

Nederland is gestegen naar de derde plaats op de handelsindex van het World Economic Forum

Klinkt goed toch?

Lying with Statistics

Wie d’r even over nadenkt komt tot een heel andere conclusie. Het eerste breukje in dit juichende persberichtje is dat Hong Kong en Singapore bovenaan staan, twee minieme stadstaatjes. Hoe kan het dat vooral heel kleine landen zo goed scoren op deze lijst?

En dan kom je gelijk op de kern: D’r wordt hier een mooi staaltje appels-met-peren-vergelijken gespeeld. De VS bijvoorbeeld wordt gezien als één land terwijl de meeste handel van de vs binnenlands is. Zou je bv de Amerikaanse staten als apart land zien dan zouden ze met gemak boven Nederland in het lijstje staan.

Bewijs van onkunde

Nog erger wordt het als je bedenkt dat we al jaren niet op de eerste plaats staan. Al jaren staan Singapore en HK boven aan. En dat is een getuigenis van het amateurisme van de Nederlandse en Europese politiek.

Waarom staan wij niet bovenaan? Het is niet geheim of zo hoe dat moet, kijk maar naar Singapore en HK.

1 reactie

Opgeslagen onder Economie

Lekker spinnen met … het CBS!


Werkelozen in Nederland

De WW in Nederland is de laatste jaren verdubbeld

Wat kost de WW?

Het CBS heeft het eens uitgerekend:

De uitgaven aan WW-uitkeringen bereikten vorig jaar 4,95 miljard euro.

Tja. 5 miljard. Is dat veel? Weinig? Klopt dat eigenlijk wel?

De Analyse

Formeel klopt het wat het CBS mompelt. De WW kost de belastingbetaler 5 miljard aan belastingcenten per jaar. Maar dat is -zoals gewoonlijk- maar de helft van het verhaal. Reken maar mee.

5 miljard voor 338.000 werkelozen is 14.500 euro per werkeloze. Die dus niet werkt. Had die een baan gezocht dan had hij een vergelijkbaar -of groter- inkomen gehad. Voor Nederland als geheel is het kostenplaatje dus nog eens eens zo groot. We zitten al op minimaal 10 miljard.

Die 5 miljard die nu niet wordt verdiend door al die zieluge WW-trekkertjes zou op zich ook weer voor banen zorgen. En die banen zouden ook weer voor banen zorgen. Bij elkaar is dat multiplier effect minimaal eens zo groot. We zitten al op 15 miljard. Minimaal.

Daar komt nog bij dat 5 miljard aan hogere belastingen de burger de lust tot ondernemen en investeren wel doet vergeten. Waarom zou je je nek uitsteken als de Staat het toch komt afpakken? Niet voor niets dat er geen enkel internet bedrijf van enige naam in Nederland zit. Dikke duim: Nog 2 miljard extra schade aan bedrijven die niet opgezet worden of die niet naar Nederland komen. We zitten al op 17 miljard.

En hoeveel is 17 miljard? Nederlanders werken zo’n 12 miljard uren per jaar bij elkaar. Dus dat is dan 1.40 per uur. Met een gemiddeld uurloon van 20 euro komt dat neer op een extra belasting van 7%. Alleen maar omdat deze zieluge mensen te bedonderd zijn om een baantje te zoeken. Want die zijn er echt wel. Wat dacht je van 7% loonsverhoging? Kunnen we gelijk die hele crisis weer naar de geschiedenisboeken verhuizen.

Conclusie

Het CBS stelt zich op als koele, neutrale rekenaar van de Nederlandse politiek. De jongens en meisjes met de cijfers. En cijfers liegen niet, nietwaar?

Maar zoals zo vaak geldt meestal dat het topje van de ijsberg het meeste verhult. Rekent het CBS iets uit, bedenk dan dat de werkelijke kosten 3 of 4 keer zo hoog zijn.

Iemand nog een kopje thee?

16 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Lekker spinnen met … Paul Schnabel


Data cbs.nl

Data cbs.nl

De werkeloosheid onder voornamelijk Niet Westerse Allochtonen loopt op. Tijd voor Paultje om wat te sussen:

[Paul Schnabel, SCP]: We moeten “geen paniekvoetbal” gaan spelen over de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren.

Tja. Paultje was toentertijd een van de eersten die begon over het multicul drama dus als die zegt dat het wel meevalt dan zal dat toch wel zo zijn, toch?

De Analyse

Wat niet veel mensen weten is dat het werkeloosheidscijfer een van de raarste getallen is die we in het publieke debat kennen. Ga maar na: Het is de fractie van het aantal mensen dat geen baan kan vinden en het aantal mensen dat werkt of op zoek is naar werk. Maar mensen die helemaal niet op zoek zijn naar werk worden buiten dit cijfer gehouden. Tellen opeens helemaal niet meer mee ?!?

Een veel beter getal is de verhouding tussen het aantal werkenden en de totale groep, de arbeidsparticipatie. En dat spreekt boekdelen. Bijna 70% van de Nederlanders heeft een baan terwijl slechts iets meer dan de helft van de NWA werkt. Zet je dit om naar het langjarig gemiddelde dan zitten er 135.000 NWA op de bank. Oftewel: het echte werkeloosheidspercentage onder NWA is niet 16.4% -op zich al drie keer dat van Nederlanders- maar 31.2%, het zes-voudige (!) Iedereen die op een doordeweekse dag naar de stad gaat kan dat met eigen ogen zien.

Conclusie

‘Lying with statistics’ is nog steeds de favoriete sport van politici. Alles om maar niet in te zien wat voor krankzinnige puinhopen er de laatste 2 decennia zijn aangericht. NWA zijn -en worden nog steeds- hier heen gehaald onder het mom van dat ze onze economie ‘dynamisch’, ‘innovatief’ en ‘ondernemend’ gaan maken. Om onze pensioenen te betalen die wij door de vergrijzing zelf niet meer kunnen ophoesten. Maar het tegendeel is waar: Wij mogen miljarden en miljarden ophoesten voor deze fantasie en onze pensioenen gaan alsnog in rook op.

Alleen een heel stuk sneller!

4 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...