Tagarchief: hoeveel kunnen linksche menschen kapot maken?

Picking winners & losers: statiegeld


Fjesje water erbij?

Een van de fundamentele punten waarom de overheid zich niet met de economie moet bemoeien is omdat ze dan ‘winners & losers’ gaat uitzoeken. De overheid kan via subsidie en wetgeving bepaalde bedrijven, sectoren en technologieën onevenredige voordelen geven waardoor de burger meer moet betalen en een superieure oplossing niet van de grond komt. En dat is geen hypothetisch theoretisch gevalletje maar dagelijkse praktijk. Denk bv aan windmolens, zonnepanelen -beide technologieen zullen nooit meer dan een uiterst marginale rol in onze energieinfrastructuur spelen- of aan electrische auto’s -de concurrentie tussen producenten is nu zo hoog dat je een electrische BMW voor $54 per maand kan leasen, al die subsidie op hybride en electrische auto’s blijken weggegooid geld- of bijvoorbeeld statiegeld:

Er komt vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen, tenzij de verpakkingsindustrie binnen twee jaar 90 procent van de weggooi-flesjes hergebruikt.

Deugende ruis

Wie er even over na denkt komt al snel tot de conclusie: plastic flesjes zijn in Nederland geen probleem. Dat is pas een probleem als je geen goedwerkende vuilnisdienst hebt. En dat is hier niet het geval. De bijdrage van ons afvalplastic aan o.a. zwerfafval of de plastic soup is hoegenaamd nihil. Niks, nada, noppes.

Maar dan nog. Een statiegeldconstructie gaat dit probleem niet oplossen. Ga jij maar in Haïti of Guatemala statiegeld invoeren, ik wens je veel succes. Een echte oplossing moet uit de technische hoek komen. Bijvoorbeeld een plastic te ontwikkelen dat binnen 5 of 10 jaar verteert. Dat als flesje maar een jaartje of wat goed blijft. Daarmee zou je het probleem structureel kunnen oplossen, en niet alleen voor plastic flesjes. Ook allerlei andere vormen van plastic afval kunnen zo aangepakt worden. Een oplossing die superieur is op vele fronten. Hebben ze het zo druk bij TNO tegenwoordig dat dit er niet bij kan?

Links gezwets

Nog erger is dat zalvende deugen van al die linkse kapotmakertjes. Met hun debiele geklets staan ze de vooruitgang -en dus de oplossing van milieuvraagstukken– als een blok merkel-lego in de weg. Ook in dit geval:

[Stientje van Veldhoven, d66]: “Zwerfafval is slecht voor het milieu en slecht voor ons humeur. We kennen allemaal de beelden: de berm vol zwerfafval in Nederland, het strand van Bali vol flesjes, dieren vol plastic in de oceanen. Dat moet ophouden! Zolang we de plasticsoep maar aanpakken en we van oude flesjes nieuwe maken.”

Voorspellinkje van ome Richard: Die plastic soup wordt alleen maar groter, de hoeveelheid plastic afval neemt alleen maar toe. De stranden in Bali liggen straks tot de nok toe vol, dieren slikken steeds meer plastic door. Maar gelukkig heeft onze Stientje een goed humeur gekregen want statiegeld.

Linkse mensen: voor wie ook het laatste stukje groen op deze aardkloot nog te veel is.

1 reactie

Opgeslagen onder De Irrationele Mens

Lekker spinnen met … Amnesty International!


De direccteur van Amnesty International verdient meer dan een half miljoen.

De directeur van Amnesty International verdient meer dan een half miljoen.

Beetje bezuinigen

De (internationale) club van professionele boeroepers Amnesty International moet wat bezuinigen. Door de crisis geven mensen minder gratis geld en dat is nou juist de core-bussiness van de wereldverbeteraars. Gelukkig blijven ze principieel:

[Amnesty International]: Om onze onafhankelijkheid te bewaren accepteren wij geen overheidssteun voor onderzoek, lobby en acties.

Tja. Principiële mensen verdienen respect ook al ben je het niet met ze eens. “Go Amnesty go” dan maar? Of toch niet?

Hoezo geen subsidie?

Ieder normaal denkend mens krabt zich meteen op z’n kop. Sinds wanneer slaan dit soort potverteerders geld van de overheid af? Zouden er dan echt nog principiële mensen ter linkerzijde rondlopen? Meestal -lees: altijd- is alles wat ter linker zijde geroeptoetert wordt verdraaid, de halve waarheid of ronduit gelogen. En dat zou bij Amnesty niet zo zijn? Dat klinkt al heel erg onwaarschijnlijk.

En ook in dit geval is het natuurlijk niet waar. De helft van de inkomsten van Amnesty zijn namelijk -indirect- subsidie. Wie een schenking doet aan een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ -de overheid heeft een lijstje met ‘goedgekeurde‘ goede doelen- kan dat aftrekken van de belasting. Subsidie dus!

Belastingen zijn bedoeld als straf voor eerlijke mensen

Daarbij komt ook nog eens dat als deze giften niet aftrekbaar waren dat heel veel minder mensen überhaupt geld zouden schenken. Wie gaat er nou geld schenken aan de overheid? Dan moet je wel goed gek zijn, toch? De Fiscus pikt de helft in! Daarmee wordt meteen duidelijk dat ook de linksche medemensch weinig vertrouwen in de overheid heeft. Belastingen zijn ook in hun ogen voornamelijk een manier om succes te bestraffen, niet om het algemeen nut te financieren.

De directeur van Amnesty International verdient trouwens meer dan een half miljoen. Fijn he?


Het staat trouwens iedereen vrij om een extra gift te doen aan de overheid. Het rekeningnummer is

Bankrekening 56.99.92.400
tnv het Ministerie van Financiën
Postbus 20201,
2500 EE Den Haag.

Let wel dat dit niet aftrekbaar is. De overheid ziet zichzelf namelijk ook niet als een ANBI.

4 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...

Hoe Socialisten een land tot moes stampen: Frankrijk


Hollande

75% belasting betalen

In Frankrijk wil President Hollande de loonbelasting boven het miljoen op 75% zetten. Dat is eerst door de Franse Hoge Raad tegengehouden -want onredelijk- maar nu verpakt als belasting voor bedrijven kan het wel:

[Pierre Moscovici, Financiën]: Businesses rather than employees will foot the bill for a new 75 percent tax on salaries over €1 million

Eigenlijk wilde Hollande bedrijven ronduit verbieden om meer dan een miljoen te betalen maar dat heeft hij maar laten varen. Goed plan? Slecht plan?

Wie draait voor de kosten op?

Enig googlen levert dat het salaris van een CEO direct evenredig is met het aantal mensen dat er werken en dat de grens voor het miljoen zo rond de 2000 werknemers ligt. Deze belastingverhoging is dus direct ‘getarget’ op de CEO en andere senior functies van grotere bedrijven.

Daarmee wordt duidelijk wat de impact zal zijn: Grotere bedrijven die kunnen kiezen -en juist de board is degene die de keuze maakt- zullen Frankrijk mijden. Geen investeringen meer in La Belle France, niet meer uitbreiden en productie overbrengen naar andere landen waar dat kan. Dat zal niet van de een op de andere dag gebeuren -de sunk costs zijn daarvoor te groot- maar wel over een periode van een paar jaar. Een beetje multinational doet elk jaar in ieder geval vervangingsinvesteringen -elk jaar wordt ca 20% van het geïnvesteerde kapitaal afgeschreven- en die gaan de komende jaren niet meer naar Frankrijk.

Een land als Frankrijk moet het -net zoals Nederland- hebben van zijn kenniseconomie . Dat vereist globalisering en een hoog investeringsniveau, multinationals spelen daarin een centrale zo niet dominante rol. Dit soort acties van de Franse regering zorgt er alleen maar voor dat Frankrijk zijn concurrentiepositie verder ziet uithollen. Dat is niet een proces van de ene op de andere dag maar van jaren. De handelsbalans van de Fransen die in de jaren ’90 nog in de plus zat is al sinds 2000 -sinds de euro- in de min: Op dit moment is het tekort zo’n 6 miljard per maand, meer dan 70 miljard per jaar. Frankrijk wordt aan alle kanten voorbijgelopen door andere landen.

Kijk je bijvoorbeeld naar de Foreign Direct Investment (FDI) dan is die sinds de crisis ongeveer gehalveerd. Dat is natuurlijk niet de schuld van Hollande maar samen met deze actie voorspelt dat niet veel goeds: Waar zou de groei de komende jaren vandaan moeten komen? Niet uit nieuwe investeringen in ieder geval. Niet uit de kenniseconomie dus.

Conclusie

De gewone Fransman weet het al: Dit loopt fout af. Hollande is de meest impopulaire president sinds mensenheugenis en de werkeloosheid klimt en klimt maar door:

According to the French statistics agency Insee, the [unemployment] figures could rise well above 11 percent, a record in nearly two decades. The worst affected are the younger generations.

Jongeren zijn werkeloos, investeringen vallen weg. De belastingen gaan omhoog en het gat op de begroting wordt groter en groter. Het wordt politiek steeds minder opportuun om te bezuinigen op de welvaartsstaat: De crisis wordt eerst nog een stuk erger. Binnenkort gaan ook Fransen aan de wandel op zoek naar een baan en daarmee wordt de economische levensvatbaarheid van Frankrijk nog verder uitgehold.

Zie daar wat Socialisme met je land doet.

14 reacties

Opgeslagen onder Politiek

De holle prietpraat van Jeroentje Dijsselbloem


Zielug

Jeroentje door de bocht:

[Jeroen Dijsselbloem, Financiën]: “Met bezuinigingen in de AOW of eigen bijdragen in de zorg raak je de burger ook rechtstreeks in de portemonnee.”

Tja. En dus?

Open deur prietpraatjes

Dat er bezuinigd moet worden weet iedereen. Niet omdat het begrotingstekort ‘te hoog’ is of omdat de staatsschuld toeneemt maar omdat de overheid de burger de keel dichtknijpt. Meer dan 52% van elke euro die er in Nederland verdiend wordt, wordt door de overheid uitgegeven. Dat kan Bruin niet trekken.

Dat bezuinigen betekent dat sommige burgers minder centen van de overheid krijgen weet ook iedereen. Maar wat Jeroentje er niet bij vertelt is dat andere burgers juist weer meer centen krijgen houden. Netto is er geen verschil. Iedere cent die politici aan haar achterban cadeau willen doen moet eerst geroofdsteelt van andere burgers worden. De overheid verdient immers geen geld -ze maakt namelijk niks- maar pakt het af van de ene om het aan de ander te geven.

Conclusie

De reden om te bezuinigen is om de overheid kleiner te maken en om mensen te prikkelen om hun eigen broek op te houden. Dat laatste is een enorm probleem in Nederland -er zijn meer uitkeringen dan banen hier- en dat doet ons de das om.

De uitkeringen moeten omlaag -en van kortere duur- ambtenaren moeten ontslagen worden, taken van de overheid moeten geschrapt worden en de arbeidsmarkt moet geliberaliseerd worden. De belastingen moeten omlaag, zeker die op werken en sparen & investeren, en dan hebben we over een jaar of twee een fighting chance dat we er weer bovenop komen.

Tenminste: Als we onze centen niet verpatsen aan onze Europese vrinden, volgens Jeroentje ook nog een heel erg zieluge groep.

2 reacties

Opgeslagen onder Lekker spinnen met ...