Tagarchief: Ecb

De euro gaat er aan. Hoe dan ook.


Geld toeleggen?

Het is maar een klein stukje in de krant, de meeste mensen zullen er overheen lezen:

Met ingang van 1 juli betalen rekeninghouders met een saldo van meer dan 1 miljoen euro rente bij ING.

En dus?

Banken, geld en de ECB

De traditionele rol van de bank is om kortlopende overschotten om te zetten in langlopende financieringen. Een banksysteem werkt omdat mensen weliswaar geld verdienen en weer uitgeven maar dat geld verlaat (gemiddeld genomen) de bank niet. Het wordt slechts tussen rekeninghouders heen en weer geschoven. En omdat er gemiddeld evenveel geld van de ABN naar de ING stroomt als andersom blijft dit in balans. De bank kan al de rekeningen afromen totdat het alleen nog geld voor de maandelijkse schommelingen in kas heeft en de rest vervolgens uitlenen aan hypotheken en andere leningen. En zelfs dan komt dat geld weer terug en begint de hele cyclus opnieuw. Een beetje bank heeft slechts 5% of minder van de totale balans in kas, iedere euro die binnen is gekomen is twintig keer opnieuw uitgeleend, weer terug gekomen en weer uitgeleend.

Enter de ECB: Die verlaagt met harde hand de rente van een natuurlijke 4% naar op dit moment 0% voor het lenen en -0.5% voor het stallen. Een bank die dus tijdelijk teveel geld in kas heeft is wettelijk verplicht dat voor -0.5% bij de ECB neer te zetten. Een bank die tijdelijk te kort heeft moet dat voor 0% aanvullen met een leninkje van dezelfde ECB.

Daarmee is de rol van spaargeld van de burger in de economie uitgespeeld. Burgers wordt met harde hand duidelijk gemaakt dat sparen niet de bedoeling is. Alle pensioenen zijn onder water en de burger kan maar een kant op: beleggen op de beurs. Drie keer raden waarom de beurs zo snel bijtrok nadat bleek dat die hele coronagriep geweldig overtrokken was.

Liever in de VS?

Toch zijn er mensen en bedrijven die tijdelijk geld over hebben en dat ergens willen stallen. Daarvoor heeft de markt ook al lang een oplossing gevonden: money market funds. Dat zijn gewone aandelen van een fonds dat belegt in staatsobligaties. En kies je dan voor een Amerikaans fonds dan krijg je de Amerikaanse rente: 0.12% Heel weinig, maar op een miljoen gaat het toch aantikken: 5000 euro betalen of 1200 euro krijgen. Snel verdient met een paar muisclicken! En lastig is het natuurlijk niet, iedereen met een miljoen op de bank heeft ook een beleggingsrekening dus dat zal ‘m niet worden.

Het gevolg is natuurlijk simpel, Al het overtollige kasgeld -en het spaargeld van de burger- stroomt naar de VS. Hier in Europa moet de ECB de geldpers aan blijven houden omdat anders de economie letterlijk opdroogt. Met als uiteindelijke gevolg een hogere inflatie. De USD wordt zo kunstmatig hoog gehouden en de Euro kunstmatig laag -de Amerikanen hebben al 40 jaar lang een tekort op de handelsbalans en dus een overschot op de investeringsbalans- waardoor Amerikanen gemiddeld een stuk meer verdienen dan wij. Gemiddeld moeten wij een dag per week extra werken. Dingen produceren die vervolgens naar de VS verscheept worden. Die dat betalen met groene papiertjes die vervolgens weer gretig opgekocht worden door spaarders en investeerders die hun geld in de VS op een rekening willen zetten i.p.v. hier in Europa.

Schrijf je pensioen maar op je buik. De zesdaagse werkweek: Wanneer komt’ie weer terug?

2 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Wat wij kunnen leren van de communisten …


Oh ironie!

Helikoptergeld in Hongkong: volwassen inwoners krijgen 1.200 euro

‘Helikoptergeld’, het idee om de totale hoeveelheid geld in omloop te vergroten door alle burgers vers gedrukt geld te geven om zo de consumptie aan te wakkeren, is een idee van Milton Friedman, zeg maar de man die het vrije markt denken op de kaart zette in de jaren ’70 en samen met Keynes en Hayek de belangrijkste econoom van de 20ste eeuw. Tegelijkertijd doen we dat hier in het vrije westen precies andersom: de ECB koopt staatsobligaties op om zo via overheid de consumptie aan te jagen.

Zelfs communistisch China heeft het al door, nu de Europese politiek nog!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Links

Pensioenen, hypotheken en de euro: de burger mag het allemaal betalen


De oogst van Prinsjesdag

Vergelijk

Korting op pensioenen is nabij: minister Koolmees wil wel praten, maar denkt dat ingrepen onvermijdelijk zijn

met

Met een pakket van 2 miljard euro wil het kabinet de problemen op de woningmarkt aanpakken.

en met

Hoekstra: geen verbod op negatieve spaarrente

en met

ECB-bestuurslid Sabine Lautenschläger stapt op

Wat heeft dit met elkaar te maken?

De euro is de pil van Drion

Tijdens de euro crisis werd duidelijk wat verstandige mensen al sinds de invoering van de euro hebben gezegd: je kunt de Europese economieën niet via één munt aan elkaar koppelen. Daar komen ongelukken van. Welnu, die tijd is nu gekomen.

Eerst hadden we het gevalletje Griekenland dat decennia lang had lopen liegen (!) over haar begrotingstekort en toen de obligatiemarkt de hand op de knip hield was het bijna gedaan met de euro. Alleen doordat we ca 400 miljard aan de Grieken hebben ‘geleend’ bleef het schip nog drijven, maar ook niet meer dan dat. Geleend tussen haakjes: de terugbetalingstijd van de opgekochte Griekse rommel is met decennia verlengt en de rente die de Grieken betalen is èn verlaagd èn wordt meteen weer terug gestort in de Griekse staatskas. De facto is de Griekse schuld grotendeels afgeschreven.

En Griekenland is niet de enige. De ECB koopt maandelijks voor tientallen miljarden aan Europese obligaties op via de nationale centrale banken. De Nederlandse Bank heeft ruim 300 miljard op de balans staan terwijl dat voor de crisis 135 miljard was. Daarover betaalt Rutte een weliswaar rente maar dat is een vestzak/broekzak verhaal: aan het einde van het jaar wordt de winst die DNB heeft gemaakt in de staatskas gestort en ziet onze Mark al zijn betalingen weer terugstromen. Moraal van het verhaal: de Grieken hebben de meeste steun gehad maar alle andere Europese landen profiteren net zo hard mee, met dank aan de ECB.

Dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Drie keer raden waar: onze pensioenen.

Onder jan

Omdat de ECB op extreem grote schaal staatsschulden opkoopt zakt de rente als een baksteen. De gevolgen laten zich raden: pensioenfondsen raken in de problemen. Die zijn immers wettelijk verplicht een gedeelte van hun premies in obligaties te steken maar dat heeft tegenwoordig een negatieve rente. Onze Mark betaalt op dit moment zelfs voor 30 jarige leningen een negatieve rente. Je moet dus nu meer inleggen voor je pensioen dan dat je straks terug krijgt, nog afgezien van de inflatie. Dat is geen sparen meer, dat is een extra belasting voor de gewone man. En dat geldt niet voor maar een klein gedeelte van de burgers: meer dan 90% van alle mensen heeft een pensioen dat dik in de problemen zit.

Hayek zei het al: “If Something Cannot Go On Forever It Will Stop”. Dat geldt hier natuurlijk ook. Op een gegeven moment branden pensioenen door hun overschotten heen en moet er gekort worden. Die tijd is nu en het is niet voor het eerst. We hebben immers al een hele tijd van ‘zachte’ kortingen gehad doordat pensioenfondsen niet meer indexeren. De gewone burger accepteert dat gelaten maar het is net zo hard als direct afschrijven: Een jaar niet indexeren betekent hetzelfde als 2% korten. Met een gemiddeld bruto pensioen van 35k per jaar en een verwachte levensduur van 87 jaar is elke procent een korting van 7k. 10% korten en 5 jaar niet indexeren kost iedereen 140k. De gevolgen laten zich raden: eerst het eigen spaargeld opeten, daarna het eigen huis. Als je dat al hebt. Je kinderen kunnen fluiten naar hun erfenis en als het helemaal tegen zit kun je doorwerken tot aan je dood.

Begroting

Ondertussen speelt Markje de mooie meneer. Het overschot op de begroting is 3.4 miljard. Dat lijkt veel maar is een schijntje. Over de overheidsschuld van 400 miljard wordt slechts gemiddeld 1.2% rente betaald. Nieuwe leningen gaan zelfs voor negatieve rente over de toonbank. Als onze Haagsche vrienden een normale rente zouden betalen van 4% dan zou er geen overschot van 3.4 miljard maar een tekort van meer dan 12 miljard hebben. Deze 16 miljard verschil is het tekort dat pensioenen nu hebben.

Hypotheken

Maar dit is nog maar een kant van het verhaal. Er is nog een kant waar de burger flink gepakt wordt: de hypotheekrente.

De gemiddelde rente op een nieuwe hypotheek is iets meer dan 2% voor 10 jaar vast, over de lopende hypotheken betalen we gemiddeld 3% rente. Op een totale hypotheekschuld van 530 miljard is dat 16 miljard per jaar.

Tegelijkertijd levert je spaargeld nul op als je het op de bank zet en dat gaat binnenkort zelfs geld kosten, hoe hard onze Wopke ook loopt te roeptoeteren. Banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen: als die geld weg zetten bij de ECB -iets wat ze wettelijk verplicht zijn (!)- dan zullen ze daar voor moeten betalen en dat geld moet ergens vandaan komen.

En dit gaat niet over kleine bedragjes. Nederlanders hebben 370 miljard aan spaargeld. Leverde dat in 2012 nog 3.5 miljard aan rente op, nu is dat 1.2 miljard en binnenkort dus moet je er zelfs voor gaan betalen. Wie daar nog aan twijfelt: kijk maar even naar dit grafiekje.

Deense model

Het probleem is dat aan de ene kant de rente op staatsobligaties negatief is terwijl je voor je hypotheek nog steeds mag dokken en binnenkort voor het stallen van je spaargeld ook. Politici kunnen zo de mooie meneer uithangen met al hun nieuwe plannetjes terwijl de burger mag bloeden.

De oplossing ligt voor de hand: in plaats van dat je een hypotheek moet afsluiten bij een bank of een andere geldschieter moet die natuurlijk als obligatie op de beurs verkocht worden, i.e. het Deense model.

In Denemarken ga je niet naar een bank voor een hypotheek maar naar een soort tussenkantoortje. Zo worden duizenden hypotheken bij elkaar in een mandje verzameld en als geheel op de obligatiemarkt geplaatst. De rente die je betaalt is bijna gelijk aan die van staatsobligatie’s, het tussenkantoortje krijgt betaalt voor bewezen diensten en de bank heeft het nakijken. De gevolgen laten zich raden: wie nu een Deense hypotheek afsluit betaalt een negatieve rente van -0.5%. Voor een gemiddeld huis van 320k zou dat neerkomen op 1600 euro cash in het handje jaarlijks. Dus niet maandelijks 600 euro betalen maar 125 euro terugkrijgen. Reken daar het koopkrachtplaatje maar eens van door.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Iedere voltijds werkende Nederlander is genaaid voor 134k. Door Rutte & friends.


Zet de geldpers maar weer aan!

De ECB zet de geldpers maar weer eens aan:

De ECB gaat in september 2019 met een derde programma zogeheten TLTRO’s starten.

Klein berichtje, grote gevolgen.

Wat kost dat?

De inflatie in de eurozone is gemiddeld 1.2% maar boven de 2% in Nederland. In de Club Met is hij veel lager. Zal niemand verrassen, daar krimpt de economie als een piemel in de vrieskou, hier hebben we mensen en kapitaal te kort. De gevolgen laten zich raden: je spaargeld verdampt waar je bij staat, zeker als je nog even de belastingen van ome Mark -die hij net verhoogd heeft- er nog bij telt.

Een gemiddelde Nederlander heeft 50k aan spaargeld. Dit kost je ca 3% = 1500 euro per jaar. Over 15 jaar is dat 22.5k.

En je pensioen?

Iedereen die een pensioen opbouwt krijgt jaarlijks een kolderiek foldertje in de bus over zijn pensioensopbouw. Wat blijkt? Er wordt 5 jaar achter elkaar niet geïndexeerd en eenmalig is het bedrag gewoon met 6% naar beneden bijgesteld. Laten we voor de gein aannemen dat je een modaal pensioen hebt van 30k per jaar en er 1.5% inflatie is: dit kost jaarlijks 5% + 5*1.5% = 12.5% = 3750 euro per jaar. Gemiddeld leven we tot 82 jaar en moeten we werken tot ons 67’ste: 15 jaar in totaal met pensioen. Bij elkaar kost dit geintje iedere werkende Nederlander dus een gezellige 56.250 euro.

Meer dan een halve ton dus.

Nog meer geld

En dat is nog maar één kant van het verhaal.

De ECB koopt via de nationale banken staatsobligaties op, in totaal meer dan 2.500 miljard. Dat gaat naar ratio van de grootte van de economie: de Nederlandse bank heeft ook voor 135 miljard aan staatspapier in de kluis liggen. Over die obligaties moet Rutte rente betalen aan DNB, iets meer dan een miljard bij elkaar. Diezelfde DNB is eigendom van de Nederlandse staat en dus stort elk jaar DNB hun winst -diezelfde 1.1 miljard- weer terug. Feitelijk hebben we dus 135 miljard aan staatsschuld verbeurd verklaard.

En dat is niet het enige. De rente is al een decennium historisch laag, 0.8%, terwijl dat gemiddeld 3-4% moet zijn om mensen te motiveren wat te sparen voor later. De totale staatsschuld is 400 miljard. Een rente die 3.2% te laag is scheelt de overheid 13 miljard per jaar. Geld dat anders aan pensioenfondsen en spaarder betaal zou worden. Over een periode van wederom 15 jaar is nu het totaal 15*13+135 = 330 miljard. Met 6 miljoen voltijdsbanen in Nederland is dat 55k per voltijds baan.

Conclusie: Iedere voltijds werkende Nederlander is genaaid voor 134k, zeg maar drie hele leuke Benzjes met alles erop en eraan.

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis

The great sucking sound ….


Wie koopt er nog staatsobligaties?

Het grafiekje hierboven komt uit de FT.

Wat blijkt? Er zijn geen kopers meer van Duitse staatsobligaties. Sterker nog, mensen verkopen Duitse obligaties om ze in de Club Med te steken. De reden is natuurlijk simpel: Duitse obligaties doen 0.3% en daarmee hou je niet eens de inflatie bij.

Van de Club Med wordt ongeveer de helft door de ECB opgekocht en de andere helft door beleggers/particulieren. De ECB zuigt die markt voor de helft leeg. Dat is gigantisch: hoe hoog gaat de rente oplopen als de ECB inderdaad haar opkoopprogramma volgend jaar beëindigt? Terwijl we nu al weten dat al deze landen geen hogere rente kunnen betalen: dat is meteen het einde van de euro.

Plus natuurlijk dat wij in Noord Europa al onze spaarcenten daarin gestoken hebben. Talk about a moral hazard! Bailout here I come!

Mijn gokje zou zijn dat de ECB tot in lengte van jaren door blijft gaan met het opkopen van staatsschulden. Ik geloof er niets van dat ze daar mee ophouden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Het Griekse Orakel


Op eigen benen!

De fles ouzo kan open:

Griekenland gaat op 20 augustus definitief uit het Europese noodprogramma.

Nog even 15 miljard in de pocket steken, beloven dat er tot 2030 4% overschot op de begroting komt en klaar is Dimitris!

Geloof je het zelf?

Laten we maar eens de details erbij nemen. De Grieken hebben een schuld van 180% van het GDP, zo’n 330 miljard in totaal waarvan het IMF 31 miljard heeft voorgeschoten en de Eurolanden 242 miljard.

Een overschot van 4% op een BBP van 170 miljard is zo’n 7 miljard. Het addertje onder het gras is dat dit overschot gerekend wordt voordat er rente betaald is. Griekse schulden doen tegenwoordig 4.15%: de rentelasten zijn in totaal dan rond de 13.7 miljard.

Het verschil zit in een geniepig klein detail: De Grieken krijgen veel lagere rente op de schulden die de Eurozone heeft opgekocht plus dat wat ze betalen aan rente meteen weer teruggestort wordt. Netto gaan we de komende jaren de Grieken 7 miljard per jaar cadeau doen. En omdat de ECB de rente kunstmatig laag houdt, gaat je Nederlandse pensioen behoorlijk tegenvallen.

De euro gaat er aan. Onherroepelijk

Hoe je het ook wendt of keert: dit is het begin van het einde. Dit is de eerste stap in de transfer-unie. Wij in Noord Europa gaan de komende honderd jaar de Club Med jaarlijks miljarden en miljarden cadeau doen, om te beginnen met de Grieken. En de volgende heeft zich al gemeld: de Italianen. Wij moeten doorwerken tot ons 67ste, 75% van de Grieken gaat voor hun 61ste met pensioen.

Het is slechts een kwestie van tijd. Of niet, afhankelijk of we onze Haagsche Leiders -en het vuilnis uit Brussel- wel of niet de wacht aanzeggen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Waarom het niet goed gaat komen met Griekenland


Uber

Het filmpje hierboven is van Griekse taxichauffeurs die een auto van een Uber-collega onderhanden nemen. Want die zou hun baan ‘stelen’. Zie hier het probleem met Griekenland in een notendop.

Kapotmaken voor gevorderden

De Grieken hebben van hun land een puinhoop gemaakt die zijn weerga niet kent. Sinds de crisis 10 jaar geleden (!) is er nog geen ambtenaar ontslagen -wel zijn er een heleboel ambtenaartjes voortijdig met pensioen gestuurd zodat het net lijkt alsof er driftig gesaneerd wordt- en zijn de belastingen tot draconische hoogtes opgeschroefd. Weet iedereen bijvoorbeeld dat als zelfstandige je je inkomstenbelastingen een jaar vooruit moet betalen?

De gevolgen laten zich raden. Bedrijven sluiten hun deuren en vluchten over de grens of gaan zwart verder. Jonge mensen emigreren met honderdduizenden tegelijk. Mensen krijgen 20 uur per week betaald maar moeten 40 uur per week werken. Alle extra’s worden geschrapt, niks opleidinkje of kerstpakketje meer. Etcetera, enzoverder.

En dat heeft gigantische consequenties. Als jongeren geen huis meer kopen dan kunnen ouderen hun (te grote) huis ook niet meer verkopen. Als 10 jaar lang de werkloosheid onder jongeren boven de 50% (!) blijft dan mis je een fors cohort in je arbeidspotentieel. Dat komt nooit meer goed.

Nepnieuws

Ondertussen kraaien de staatsmedia in Europa dat het een lieve lust is:

Terugkeer Griekenland op kapitaalmarkt geslaagd

Voor wie het niet door heeft: De ECB koopt -bij wet- alleen obligaties van de secundaire markt, i.e. niet direct van de Griekse overheid. De enige manier waarop de Grieken verse obligaties kunnen slijten is door een iets hogere yield te bieden dan oudere obligaties, i.e. voor een iets lagere prijs. Handige beursjongentjes kopen deze obligaties op en verkopen die binnen 10 seconden aan de ECB. Winst in de zak, de ECB kan zich aan haar mandaat houden en de Griekse politiek kan lopen kraaien dat het weer ‘succesvol’ naar de kapitaalmarkt is geweest.

En de rekening gaat naar de Europese burger: de ECB heeft voor meer dan 4000 miljard aan euro-rommel in de kluis liggen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

De zwendel met de euro


fire-euro-bill

Aan met die geldpers!

Vergelijk

De Nederlandse Staat heeft dinsdag met een dertigjarige obligatie in negen minuten tijd € 940 mln geleend. Het effectief rendement was 1,145%.

met

[Klaas Knot, president DNB]: “ECB moet opkoopprogramma staatsleningen afbouwen”

En dus?

6500 euro voor iedereen

In totaal koopt de ECB met ‘vers gedrukte’ euro’s zo’n 2200 miljard aan staatsleningen op. Vers gedrukt tussen haakjes want dat geld is natuurlijk volledig digitaal. Zo werkt de moderne geldpers, de ECB maakt geld over van haar betaalrekeningetje naar de beurs om zo obligaties te kopen ook al staat er niets op de rekening.

Om een indruk te geven hoeveel geld dat is: met 340 miljoen mensen in de euro-zone zou je ook iedereen -man, woman and child- 6500 euro kunnen geven. Het programma gaat trouwens niet per hoofd van de bevolking maar naar ratio van de onderliggende economie. De ECB koopt bv alleen al voor 150 miljard aan Nederlandse obligaties op.

This will end very badly

Wie twee weken niet drinkt gaat dood van de dorst. Maar het omgekeerde is ook het geval: wie 6 liter water drinkt raakt in coma, van 10 liter water ga je dood. Dat geldt in dit geval ook. De ECB die maar kruiwagens aan staatsobligaties blijft opkopen omdat de eurozone overheden hun begrotingen niet op orde hebben is bezig de patiënt letterlijk te verdrinken. Alle pensioenen zijn onder water, de huizenmarkt bubbelt uit elkaar en niemand die nog iets spaart. Plus dat geen enkele overheid de tucht van de markt hoeft te voelen om een beetje te snoeien in de verkwisting en het potverteren.

Mark ondertussen kukident zich een ongeluk. Het gaat zo goed, we hebben een sluitende begroting, de lammetjes lopen door de wei en door de straten stoomt het geluk, de duurzaamheid en de vrede! Hoera, hoera, hoera!

Maar over een tijdje zal de inflatie toenemen. Eerst naar 5%, dan zal de ECB nog heel veel meer bijdrukken omdat geen enkel land in de eurozone zo’n rentestand zal kunnen betalen. Pensioenen worden waardeloos, spaargeld verdampt. Bedrijven gaan failliet omdat niemand meer investeert. De belastingen gaan omhoog, mensen worden werkloos en de onvrede onder de mensen neemt toe. Mensen vertrekken, de jonge en best opgeleiden eerst.

Sterke leider nodig, anyone?

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis

Lekker spinnen met … de ECB!


Lire

Opkoopprogramma’tje

Persberichtje uit Frankfurt:

ECB verlaagt maandbedrag opkoopprogramma

Duiding?

Afbouwen of verlengen?

Verlaging van het maandelijkse opkoopbedrag van 80 miljard naar 60 miljard klinkt natuurlijk voor de burger als afbouwen. Want de burger is er wel een beetje klaar mee: die lage rente strijken de banken op terwijl de burger vast zit aan z’n 10 jarige hypotheek, alle pensioenen korten dat het een lieve lust is en spaarrekeningen krijgen geen gram rente meer.

Aan de andere kant zit de euro in behoorlijk zwaar weer. Niet alleen de Grieken maar ook de Italianen maken zwaar slagzij en als de ECB die schulden niet opkoopt is het ter plekke afgelopen met de euro. Een hogere rente drukt trouwens meteen alle Noord Europese landen in het rood: blijkt opeens dat Rutte en kornuiten niet echt het huishoudboekje onder controle hebben!

Zie daar dus de spagaat en het leugentje om bestwil van Draghi. Hij verlaagt het opkoopbedrag van 80 miljard naar 60 miljard maar vergeet er bij te vertellen dat dat oorspronkelijk ook het bedrag was. Dat was een jaartje of wat geleden juist in omgekeerde richting verhoogd. En het gaat trouwens pas in per 1 april, terwijl dat oorspronkelijk de einddatum van het opkoopprogramma is. Oftewel: Draghi kondigt hier een opkoopprogramma van minimaal 540 miljard aan.

De dollar is in ieder geval gestegen t.o.v. de euro, de noord-Europese indices ook en de Italiaanse zijn gezakt: de belegger heeft het spelletje wel door.

De euro gaat er toch wel aan

Wie denkt dat de euro kan blijven bestaan heeft een gaatje in zijn kop. Alle Club Med landen lopen leeg, de economieën daar worden vakkundig gesloopt door steeds hogere belastingen, emigrerende jongeren en een wurgend politiek klimaat. Dat komt niet meer goed: alles wat je in Italië kan produceren kun je in Duitsland een kwart goedkoper maken.

De Italiaanse staatsschuld alleen al is sinds de crisis met 50% toegenomen tot meer dan 130% bbp. Hoe moeten die spagetti-vreters dat betalen? Die economie is niet gegroeid sinds ze in de euro zitten. Ondertussen wordt de Griekse schuld weggelachen door onze Geliefde Leiders en omgezet in 50-jaars leningen.

Grappig.

3 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Wij zitten voor meer dan honderd miljard al in de Club Med stront


italie-capital-flight

Onzichtbare bailout

Erg interessant artikeltje van een Duitse econoom:

The payment order credits granted by the Bundesbank and the Dutch central bank are recorded as Target claims against the euro system. At the end of September, these claims amounted to €819.4 billion, with the Bundesbank accounting for €715.7 billion, which was 46% of Germany’s net external assets at midyear. Since the beginning of the year, both countries’ combined claims have increased by €180.4 billion, or €20 billion per month, on average. Conversely, the Target debt of the Southern European countries – Greece, Italy, Portugal, and Spain (GIPS) – amounted to €816.5 billion.

Wat betekent dit?

Capital Flight

De ECB koopt al meer dan een jaar voor 80 miljard per maand aan staatsobligaties van eurolanden op. Dat is de reden dat de rente zo laag is. In principe gaat dit naar ratio van de grootte van de economie.

Maar het feitelijk afrekenen gaat iets anders. Club Med landen die obligaties van Nederlandse beleggers opkopen, doen dat via het bankensysteem. En dat gaat wer via de nationale centrale banken. Die rekenen onderling niet af maar schijven vorderingen op de lat. De Nederlandse bank krijgt dus van de Club Med centrale banken nog zo’n 120 miljard. Als b.v. Italië uit de euro stapt dan zijn we hun deel kwijt.

Vergelijk dat eens met de kosten van de vergrijzing -waardoor iedereen tot 67.3 moet blijven werken- van een paar miljard per jaar. We hebben letterlijk onze pensioenen aan de Club Med gegeven.

Wie is de eerste?

De Italiaanse centrale bank staat voor ca 20% van het BBP in het rood bij de andere centrale banken in Europa. Dat is voornamelijk Nederland en Duitsland, bij elkaar zo’n 360 miljard. De totale Italiaanse schuld is 132% van het BBP, zeg maar 2300 miljard, waarvan een onbekend deel binnenlands is.

Op dit moment moet het Italiaanse leger in Milaan de bevolking tegen de tsunami uit het Midden Oosten en Afrika beschermen.

Vluchtelingencrisis Milaan: Rome stuurt 150 soldaten om criminaliteit te bestrijden

Burgemeester Milaan smeekte om ‘interventie in migrantenprobleem’

Milaan ligt in Noord Italië zoals iedereen weet, het deel dat traditioneel het beter doet maar langzamerhand kruipt de rot naar boven.

Gaat niet lang meer duren.

4 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Amerikaanse bonds yielden een stuk meer dan Italiaanse?


Amerikaanse 10 jaars staatsobligaties hebben een yield van 1.5%

Amerikaanse 10 jaars staatsobligaties hebben een yield van 1.54%

Italiaanse 10 jaars staatsobligaties hebben een yield van 1.2%

Italiaanse 10 jaars staatsobligaties hebben een yield van 1.199%

Kijk en huiver: Amerikaanse bonds yielden een stuk meer dan Italiaanse. Dat tart elke logica. De yield is een functie van het risico: Zijn Amerikaanse bonds risicovoller dan Italiaanse? Geloof je het zelf?

D’r kan maar een conclusie zijn: De ECB manipuleert op zeer grote schaal de obligatiemarkt.

Dit gaat niet goed komen, lieve kijkbuiskindertjes. Verplaats je spaarcenten maar naar de VS, heel stuk veiliger.

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis

Nederland-Cartelland: Hypotheekrente


Yield Curve Euro area

Vast zetten

De hypotheekrente is historisch laag en dus sluiten mensen hun hypotheek voor veel langere tijd af. Toch is er iets raars aan de hand:

De renteniveaus zijn in de rest van de eurozone vaak ook lager. De gemiddelde rente op een woninghypotheek lag in februari op 2,22 procent, zo’n 0,55 procentpunten lager dan de gemiddelde rente in Nederland.

En dus?

Cartel

Niet veel mensen zullen het meteen zien maar dit is zo ongeveer het schoolvoorbeeld van een cartel. Met elkaar hebben Nederlandse hypotheekverstrekkers de markt onderling verdeeld op een paar wildebrassen na. Dat levert een aardig winstje op voor de banken.

Ga maar na. De totale hypotheekschuld in Nederland is rond de 600 miljard. 0.55% hogere rente dan in een echt vrije markt -waar banken met elkaar concurreren- is een gezellige 3.3 miljard euro. Zo gratis en voor niets in de pocket, pik in het is winter!

Kun je gelijk zien aan welke kant de boterham van onze geliefde politici gesmeerd is: Eerst de belangen van banken en verzekeraars -ABN AMRO aandeeltje anyone?- dan pas de gewone man. Het is ook helemaal geen geheim of zo: Hier een postje van 3 jaar geleden.

Economisch onbenul

Maar dat is niet het enige. Mensen zetten ook hun geld voor veel langere tijd vast:

Huishoudens die een nieuwe hypotheek nemen, kiezen er steeds vaker voor om de rente langer vast te zetten

De hypotheekrente wordt gedomineerd door de ECB. Die heeft de dagrente verlaagd naar -0.4%, banken moeten tegenwoordig betalen om hun kasoverschot bij de ECB te stallen.

Dat zal in de toekomst niet veel veranderen. Binnen de Euro zone zijn een aantal landen praktisch gezien al een decennium failliet. De hele Club Med, incluis Italië en Frankrijk kunnen voor geen enkele mogelijkheid meer renteniveaus van meer dan 2% betalen. En dat betekent simpelweg dat de ECB de komende decennia lang de rente niet boven de -zeg- 1% zal laten komen. Dat is namelijk meteen het einde van de euro.

Hypotheekverstrekkers hebben dat al lang door. Waarom zou je als geldschieter genoegen nemen met 2.5% op een hypotheek van 15 of 20 jaar als je verwacht dat over een paar jaar de rente weer gaat stijgen? Dan biedt je die leningen toch niet meer aan of slechts voor veel hogere prijs? Deze clubs hebben veel beter inzicht in de prijsontwikkeling in de markt en dus kan er maar een conclusie zijn: De rente blijft nog decennia lang onder de 1%.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nederland-Cartelland

Geen ECB geld voor Europese banken?


1000teuro

Geen bankobligaties meer?

Klaas Knot, de popo van de Nederlandse Bank en zodoende onze man in Frankfurt, vindt dat de ECB geen geld in ‘banken’ mag steken:

ECB koopt wat Knot betreft geen bankobligaties op

Want, zo luidt de redenering, de ECB moet toezicht houden op banken en als die ook als opkoper van (slechte) leningen zou gelden dan is een dealtje tussen de ECB en zo’n bank natuurlijk snel te regelen.

‘Smoke & Mirrors’

Het klinkt natuurlijk allemaal leuk maar het is een mooi rad dat de burgers voor de ogen gedraaid wordt.

Neem bijvoorbeeld Italië. Het land is volledig failliet -135% van het BBP schuld- en ligt dus aan het infuus van de ECB die al een paar jaar op extreem grote schaal staatsschulden opkoopt. Deed die dat niet dan was Italië -incluis de rest van de Club Med- gisteren al failliet.

Maar niet alleen de Italiaanse staat is bankroet, ook de complete Italiaanse financiële sector. Welke debiel gaat er nog een cent investeren in dat land terwijl kans 100% is dat het binnen een jaar of 10 de euro uit moet? Het probleem is duidelijk: Tom Poes, verzin een list!

Italië heeft een speciaal fonds opgezet ter waarde van circa 5 miljard euro om zwakkere banken te helpen kapitaal op te halen en met slechte leningen om te gaan.

Simpel. De Italiaanse staat koopt gewoon die leningen op. Die worden vervolgens met een nieuw stickertje erop doorverkocht aan de ECB.

De Euro valt onherroepelijk uit elkaar

Onze Klaas kan kletsen wat hij wil: De Euro gaat er onherroepelijk aan. D’r is geen enkel scenario denkbaar waarbij dat niet zou gebeuren. Club Med landen hebben nog steeds een fors tekort op de begroting terwijl de verplichtingen in de toekomst -pensioenen, uitkeringen, gezondheidszorg, immigratie, etc etc- niet gedekt zijn. Dat betekent niets anders dat de tekorten steeds groter worden en dat uiteindelijk deze landen van de kapitaalsbeurzen afgesneden worden. Zeg maar op z’n Grieks.

De ECB kan nu met letterlijk tientallen miljarden per maand proberen de markten een beetje liquide te houden omdat anders deze landen ter plekke failliet zijn maar dat gaat ook maar so far. Op een gegeven moment is het klaar en leent niemand meer aan de Club Med. En dat is dan het einde van de euro.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

De Trainwreck die ECB heet: Negatieve rentes


De ABN AMRO vergoedt geen rente meer als je meer dan een miljoen hebt.

De ABN AMRO vergoedt geen rente meer als je meer dan een miljoen hebt.

Negatieve rentes

Iedereen die twee werkende hersencellen heeft weet het al lang: De ECB is bezig met een grootschalig opkoopprogramma. In naam om de inflatie wat aan te jagen maar in de praktijk om grootschalig schulden van de Club Med op te kopen. Deden ze dat niet dan waren onze Latijnse broeders gisteren al failliet.

Resultaat? De rente zakt verder en verder:

[Gerritje Zalm, ex-vvd nu ABN AMRO] ‘Negatieve spaarrente wordt de norm’

Tja. Goed? Slecht? Geen mening? In Duitsland is het in ieder geval al jaren zo.

De functie van de bank

Ook al schelden de media nogal eens op ‘de banken’, toch hebben die een cruciale functie in onze samenleving. Iedereen die een hypotheek heeft weet dat ook. Wie kan er op 25 jarige leeftijd 250k neerleggen voor zijn nieuwe huis? Niemand en dus is een lening die je over 30 jaar terug mag betalen cruciaal voor een moderne samenleving. Zonder banken leefden we nog allemaal a la Bartje in strooien hutten aan de rand van het bos om ’s ochtends te gaan werken voor een Drentse hereboer -die via vererving wel de beschikking over kapitaal had.

Maar niet alleen dat. Ook de economie draait hierop. Het overtallig kasgeld en de spaarcenten van individuele consumenten worden via de bank omgezet in investeringen. Consumptie nu wordt zo uitgewisseld voor investeringen die over de komende jaren uit betalen. Voor de maatschappij is dat een essentiële functie. Een economie die alleen consumptiegoederen produceert loopt snel uit de rails en andersom. De juiste mix tussen investeren en consumeren zorgt voor groei.

ECB en het feestje van Gratis Geld

De ECB houdt de rente kunstmatig laag en vertekent daarmee de prijs van geld. Dat doet ze niet voor niks: Deed ze dat niet dan viel de euro gisteren nog uit elkaar. Maar dat betekent meteen dat er veel te veel onverstandige investeringen wrden gedaan. Geld is immers zo goedkoop dat de rente niet meer uit maakt. En dan hebben we het natuurlijk over de ‘investeringen’ vanuit overheidswege. Er is geen land in Europa die zich nog aan het verdrag van Maastricht kan houden als de rente terug gaat naar een normaal niveau van 5 of 6%, ook Nederland niet.

Schulden in Europa exploderen terwijl er onvoldoende in de economie geïnvesteerd wordt, zie de veel te hoge werkloosheid. Er wordt veel te veel geconsumeerd -door voornamelijk overheden- en veel te weinig geïnvesteerd. Dat gaat niet goed aflopen. Op een gegeven moment moeten al die Club Med landen toch met de billen bloot en dan zal blijken dat ze wel tot over hun oren in de schulden zitten maar dat er geen productieve investeringen tegenover staan. Alles via uitkerinkjes, subsidietjes en toeslagen opgejubeld.

En onze Gerrit? Roepende in de woestijn? Baken in woelige tijden? Welnee. Gerritje is een alcoholist die al om 2 uur aan de whiskey gaat. Weet ook iedereen, zegt niemand iets van. Probeer maar eens ’s middags een afspraakje te maken: Gaat je niet lukken. Een uitgeleefde dinosaurus die toentertijd zijn ’15 minutes of fame’ had maar die al jaren niet meer ‘performed’. De ABN is nu naar de beurs, kan iemand deze zielige man uit zijn lijden verlossen? Kan iemand hem met pensioen sturen? Iemand?

Misschien valt er nog wat te flipperen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Pensioenen ‘repareren’?


Pensioen

Koopkrachtplaatjes

Jeroentje Dijsselbloem strijkt over z’n hart:

Het kabinet zal ouderen tegemoet komen als zij er volgend jaar in koopkracht op achteruit gaan omdat de pensioenfondsen moeten korten.

Tja. Als pensioenfondsen korten zal het geld toch ergens vandaan moeten komen?

Wie mag er betalen?

Een pensioen is niets anders dan een collectief georganiseerde spaarrekening. Als de bank minder rente geeft heb je pech gehad. Als dat je pensioen is had je maar meer moeten sparen.

Een ‘reparatie’ van een tegenvallende beleggingsopbrengst is niets anders dan geld overtanken van de werkende bevolking -die ook kinderen, flinke banen, hoge belastingen en hoge hypotheken hebben- naar ouderen. Die geen kinderen, geen banen, lage belastingen en afgeloste huizen hebben. En al een AOW van de belastingbetaler krijgen. Maar politiek wel heel goed ingevoerd zijn! Kunnen opa en oma voortaan wat vaker naar de golf!

Griekenland, here we come!

De reden dat de pensioenen gekort moeten worden -en believe you me, this is just the beginning!- is natuurlijk omdat de rentestand krankzinnig laag is. Dat doet de ECB opzettelijk omdat de Club Med landen zo fantastisch tot over hun oren in de schulden zitten dat bij een iets hogere rentestand ze ter plekke failliet zouden zijn, Griekenland style. Kort samengevat: Onze pensioenen worden gekort omdat de Club Med landen de rente niet kunnen opbrengen.

Dat is ook geen geheim. Dit is niet een complotje of zo of een alu-hoedje theorie. Klaas Knot, de directeur van De Nederlandse Bank zegt precies hetzelfde. De ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen- zegt hetzelfde. Pensioenen zoals we nu hebben zijn niet houdbaar.

Griekenland is er voornamelijk onderdoor gegaan omdat mensen veel te vroeg met pensioen gingen gaan en veel te hoge uitkeringen kregen. Griekse politici -altijd op zoek naar een succesje- hebben de staatsschulden laten oplopen om dat te betalen. Wie daar iets van zei werd meteen kalt gesteld. Dat is precies hetzelfde als de PvdA -iemand verbaasd dat de Socialisten hier achter staan?- nu ook wil doen. Op zoek naar de gunst van de kiezer strooien ze kwistig met de beurs van de burger in het rond.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Wat kost de euro nou echt?


Pensioenen CLub Med

Pensioenen

Wat blijkt? Pensioenen wordt keer op keer gekort. En dat begint op te vallen:

[Unie KBO]: “Compenseer arme ouderen voor naderende pensioenkortingen”

Tja. En dus?

Volkomen voorspelbaar

Ik heb het al zo vaak gezegd en ik zal het nu nog een keer herhalen: Die Euro kost ons bakken met geld. De gevleugelde uitspraak is dat we ‘onze pensioenen naar Griekenland overmaken’ en dat is ook inderdaad echt zo.

Ik zal het nog een keer uitleggen. De ECB is met een grootschalig opkoopprogramma van Europese staatsobligaties bezig met als doel de rente te drukken. Deden ze dat niet dan was de hele Club Med ter plekke failliet. Gevolg is natuurlijk wel dat het rendement dat nodig is voor een fatsoenlijk pensioen nooit ofte nimmer gehaald kan worden. Alle landen in Europa betalen ongeveer de helft aan rente van wat er nodig is.

En wie wil weten wat dat betekent: Denk Grieks. Een rendement van 2% terwijl het 4% zou moeten zijn betekent 50% korting op je pensioen.

De Euro gaat er toch wel aan

Dat wil niet zeggend dat deze strategie succesvol is. De rente mag dan laag zijn maar de totale staatsschuld binnen de Club Med neemt alleen maar toe en wel met flinke stappen. Op een gegeven moment trekt de gewone belegger er de stekker uit, net zoals bij de Grieken is gebeurd. Dat duurt nog even -de ECB heeft afgelopen week het opkoopprogramma weer eens flink opgevoerd- maar het is onontkoombaar.

Wen d’r maar aan: Het einde van de verzorgingsstaat komt in zicht. Wie nu onder de 50 is gaat de rekening betalen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis, Overig

Bait & Switch: ECB krijgt de inflatie maar niet omhoog. Heel gek!


Yield Curve Euro area

Opkoopprogramma’s van de ECB

De ECB koopt voor miljarden aan obligaties en toch wil de inflatie maar niet stijgen:

[Ron van der Does, ‘valuta expert’]: “Het lukt centrale banken niet goed om de inflatie en de economische groei aan te jagen met extreem lage rentes”

Tja. Ik moet er wel om lachen.

Wat gaat er mis?

De theorie is duidelijk: “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”, Milton Friedman is er beroemd mee geworden. Als je meer geld bij drukt -en dat in roulatie brengt- dat moet de inflatie toenemen. En als de inflatie een beetje toeneemt dan werkt dat als een prikkel om te investeren. Anders ligt je geld weg te rotten.

Enter dus de ECB. Die heeft op dit moment voor 1700 miljard aan obligaties en andere rommel opgekocht en blijft dat het komend jaar met 60 miljard per maand doen. En niet alleen dat: De ECB heeft de dagrente naar negatieve waarden geduwd: Banken moeten nu betalen om hun teveel aan kasgeld bij de ECB te stallen. Je zou zeggen dat dat toch ruim voldoende is om de inflatie naar ongekende hoogtes te jagen. En toch gebeurt dat niet. Rara politiepet, hoe kan dat nou?

Terug dus naar Friedman. Meer geld in omloop jaagt de inflatie op. En daar zit ‘m de kneep: ‘in omloop‘. Dit geld is niet in omloop maar zit te wachten op bankrekeningen van de verschillende financiële instellingen. Het kost namelijk niets om te lenen. Dat geld werkt als buffer voor het geval dat er een nieuwe bankrun komt en wordt zeker niet de economie ingepompt. Voorheen waren dat staatsobligaties nu is het cash. En daarmee is deze actie van de ECB dus kansloos om de inflatie op te jagen.

Het zakken van de olieprijs van boven de honderd dollar naar onder de 30 bijvoorbeeld is een directe stimulans van 350 miljard per jaar. En direct in de haarvaten van de economie. All the stimulus we need zou ik zeggen.

Moet de inflatie wel omhoog?

Daarmee kom je op een ‘hard question’. Wat probeert de ECB te bereiken? Dat mensen meer gaan uitgeven? Als dat de bedoeling was dan kan je beter iedere man/vrouw/kind 5000 euro cash in het handje geven (1.7 biljoen euro /340 miljoen inwoners = 5k per persoon). Zul je zien dat de inflatie met sprongen omhoog schiet.

Wat de ECB feitelijk gedaan heeft is de obligatiemarkt een beetje liquide houden. Alle Eurolanden hebben een fors tekort op de begroting en dat moet met uitgifte van obligaties gefinancierd worden. Had ze dat niet gedaan dan was de rente al lang gestegen met alle gevolgen van dien. Italië bijvoorbeeld heeft een staatsschuld van 135%, geen hond die nog verse nieuwe Italiaanse obligaties wil hebben en al helemaal niet tegen 1% tien jaar vast. En Italië is niet de enige. Ook Frankrijk, Spanje en nog een heel riedeltje landen gaat te plekke kopje onder als de rente wat stijgt. Da’s meteen einde euro.

Daarmee kom je op de kern van het spelletje wat er gespeeld wordt: In naam gaat het om de inflatie wat op te krikken, in de praktijk is het een ordinair opkoopprogramma.

Maar ook hier geldt natuurlijk dat de kruik net zo lang te water gaat totdat ze barst. Dat gaat niet ‘langs lijnen der geleidelijkheid’ maar met een ‘boem is ho’ scenario. (*) Net zoals in Griekenland.


(*) Voor wie wil weten hoe dat ‘boem is ho’ scenario werkt: Alle landen hebben schulden uitstaan met verschillende looptijden. Elk jaar lopen er dus obligaties af en die moeten geherfinancierd worden met nieuwe leningen, het zgn doorrollen. Dat ging in Griekenland ook een decennium goed totdat de schuld over de 130% van het BBP kwam en de markt doorkreeg dat de Grieken binnen korte tijd niet meer rente konden betalen. Daarmee waren ze ter plekke failliet. ‘Boem is ho’, zeg maar.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Wat kost die euro ellende nou echt?


De PME verlaagt de pensioenen de afgelopen 3 jaar met 11.6%

De PME verlaagt de pensioenen de afgelopen 3 jaar met 11.6%

Korten

PME heeft de pensioenuitkeringen de afgelopen 3 jaar in reële termen met 11.6% verlaagd. En dat gaat de komende 10 jaar niet beter worden:

[Persberichtje PME]: De eerste tien jaar is er geen indexatie te verwachten.

Met een gemiddelde inflatie van -zeg- 1.5% is dat een extra korting van 15%, plus dat ze nog 10% onder de dekkingsgraad zitten. Totaal dus ruim een derde van je pensioen ingeleverd. Met een gemiddelde uitkering van 25k per jaar een gezellige 8000 euro. Per jaar. Elk jaar.

Waar zijn die centen

Nederlandse pensioenfondsen hebben een ingelegd vermogen van 800 miljard. Een korting op de uitkering omdat de rendementen tegenvallen is hetzelfde als een evengrote korting op de hoofdsom als de rendementen niet tegenvallen: 300 miljard. Dat kost die euro ellende ons.

Dat geld is natuurlijk niet verdampt. Dat gaat als korting op de rente naar landen die over hun oren in de schuld zitten. De Grieken bijvoorbeeld (180% schuld t.o.v. het bbp) maar ook de Italianen (135%) of de Fransen (110%), etc, etc. Maar ook de Nederlandse staat krijgt forse korting op de rente: Op dit moment zijn de rentelasten 1.7% terwijl die ruim het dubbele zouden moeten zijn. Voordeeltje voor de staat: 10 miljard per jaar. Elk jaar.

Stront verdwijnt niet vanzelf

Politici kunnen mooi weer spelen met een begroting die enigszins op orde lijkt. Laag tekort, lage rentelasten: Miljardje voor onze Europese of Turkse vrienden kan best. En denk maar niet dat Draghi de rente ‘any time soon’ op laat lopen: Landen als Frankrijk en Italië zijn ter plekke failliet. Dat betekent maar een ding: De rente gaat de komende tientallen jaren niet stijgen.

Maar zelfs dan. Deze zelfde landen hebben nog steeds geen sluitende begroting en dus lopen hun schulden alleen nog maar op, lage rente of niet. Uiteindelijk zal de markt ook daar de stop uit trekken net zoals dat bij de Grieken is gebeurd. Dat gaat niet met geleidelijke aanpassingen en kleine correcties maar met een ‘boem is ho’ scenario. Dan is het afgelopen met de euro en dus met de EU.

Ik schat nog een jaar of tien.

2 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Wat kost de Griekse ellende ons nou echt?


Acropolis

Pensioenen

In Nederland hebben we allemaal keurig gespaard voor onze pensioen. Maar nu blijkt dat de rendementen die we dachten te krijgen niet gehaald worden. Het resultaat laat zich uittekenen: Korten.

Er zijn 68 pensioenfondsen die per 1 april kortingen moeten doorvoeren op de pensioenen. De kortingen raken 5,6 miljoen Nederlanders.

De meeste mensen zullen de schouders ophalen. Het zit tegen en we moeten de tering naar de nering zetten. Opstaan en weer doorgaan dus. Maar wie d’r iets langer over na denkt komt tot een heel andere conclusie: We worden voor het lapje gehouden. Laat ik maar wat dingen op een rij zetten.

De Analyse

Ten eerste klinkt de 1.9% korting die er doorgevoerd wordt nog redelijk mild. Dat is niet veel. Maar dit is -zoals gewoonlijk- maar de helft van het verhaal. De inflatie -afgelopen jaar 3%- wordt ook niet gecompenseerd. In reële termen ga je er dus 4.9% op achteruit. Met een totale pensioenvoorziening van 900 miljard komt dat neer op een korting van 45 miljard. Weliswaar te realiseren over de looptijd maar toch enorm bedrag.

Het tweede punt is waarom er gekort moet worden. Dat is ook simpel: Omdat de rendementen op de beurs te laag zijn. En dat is niet alleen het rendement op aandeeltjes en participaties maar ook op staatsobligaties. De staat leent in Nederland voor 1.9% 10 jaar vast. Dat is historisch laag. De reden daarvoor is simpel: Niemand leent meer aan de Club-Med landen en al dat geld stroomt dus naar Noord Europa. Plus dat de ECB met z’n LTRO honderden miljarden in het bankenstelsel heeft gepompt -tegen 0.75%- en banken willen dat veilig wegzetten: Koop Nederlandse obligaties, pak dat procentje verschil en zie de poet binnenstromen. Geen centje pijn.

Kijk je bijvoorbeeld naar de Nederlandse staatsschuld -80% BBP tegenwoordig, het dubbele (!) van voor de crisis- dan komt het er op neer dat we daar veel te weinig rente voor betalen. En daarom gaat je pensioen in de min. Met miljarden tegelijk.

Conclusie

Dat de pensioenen gekort worden is een direct gevolg van de Europese crisis. Die crisis is door politici veroorzaakt. Normaal duurt een recessie een jaar of twee, deze is al 5 jaar aan de gang. Het is ook onnozel om te denken dat op korte termijn de recessie voorbij gaat: Dat kan alleen maar als de overheid zich terugtrekt en de vrije markt zijn zuiverende werking kan doen. Maar zolang we met belastingpoet de Club-Med landen blijven steunen en de ECB geld bijdrukt alsof het niks kost gaat het niet beter worden.

Het kabinet speelt mooi weer dat ze de begroting in orde hebben maar in werkelijkheid komt dat alleen maar doordat de rente zo laag staat. Zou de rente op een normaal peil staan hadden we een tekort dat minimaal 2% hoger zou uitvallen. Een soort Griekenland aan de Noordzee dus.

4 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Gaat de ECB via een achterdeur ook Club Med helpen?


De Stelling

Er is al een tijdje gesteggel over het gedrag van de ECB. Mag die nou wel of niet obligaties opkopen om de rente te drukken?

Het opkopen van staatsleningen met een looptijd tot 3 jaar door de Europese Centrale Bank (ECB) past binnen de bevoegdheid van de ECB.

Goed plan? Slecht plan?

De Feiten

De ECB heeft de kortetermijnsrente -de rente waarvoor banken op dagbasis kunnen lenen of stallen- op 0.75% staan. Dat kan dus niet veel lager meer en dus is de ECB haar slagkracht kwijt. Dat is de reden om te zeggen dat de ECB direct kortlopende -minder dan 3 jaar looptijd- obligaties mag gaan opkopen. Daarmee kan ze immers ook de kortetermijnrente beïnvloeden.

Maar de praktijk is natuurlijk anders. Op dit moment wil helemaal niemand meer Italiaanse, Spaanse, Griekse of Portugese schulden kopen. Er zijn geen kopers meer, alleen maar verkopers. De enige reden dat de koers niet helemaal instort is dat banken niet nog lager kunnen gaan: Dan gaan ze door hun kapitaalsvoet heen en zijn ze failliet.

Conclusie

Als de ECB Club Med obligaties gaat opkopen zullen banken al hun rommel proberen te dumpen tegen een goede prijs. De ECB -onder het mom van de markt ‘liquide’ maken- zal de hele markt leeg kopen. Draghi zei toch laatst dat de ECB er ‘alles aan zou doen‘ om de euro te redden?

Geen bailout meer nodig zou ik denken.

6 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Meer hulp voor de Grieken?


De Stelling

Het IMF gooit de handdoek in de ring. Kort samengevat: Hou d’r maar mee op, wordt toch niks. De Grieken over de rooie:

[Antonis Samaras, Premier Griekenland]: “Wij doen wat we kunnen om het land weer op het juiste spoor te krijgen en (het IMF doet) wat ze kunnen om ons te laten falen”

Dus hoe zit het nou? Doen de Grieken nou hun uiterste best of lopen ze de kantjes er van af?

De Feiten

Het eerste feit is dat de crisis -ook voor de Grieken- morgen voorbij kan zijn. Zorg voor een begrotingsoverschot, liberaliseer de arbeidsmarkt, verlaag de belastingen op werken en investeren en schap alle cadeautjes aan pensionado’s, ambtenaren en werkelozen: De crisis is een keuze.

Het tweede feit is dat de Grieken nog helemaal niet door hebben dat ze de hand in eigen boezem moeten steken. Dat niet de Duitsers of het IMF de bron van alle kwaad zijn maar dat ze zich gedragen als kleine kinderen die lopen te zeuren over een ijsje. Het mag dan politiek correct zijn om te zeggen dat de Griekse economie krimpt, de werkelijkheid is natuurlijk anders: De bubbel loopt leeg. En die tijd is nou echt wel voorbij:

De Griekse politie heeft een einde gemaakt aan een negen maanden durende staking in een van de grootste staalfabrieken in het land.

Conclusie

Negen maanden staken en dan gek opkijken dat niemand wil investeren. Dan ben je toch wel van de pot gerukt. En dan een soort ‘wag the dog’ kletspraatje houden dat de Grieken zo zielug zijn en de Duitsers zo gemeen.

Wake up & smell the coffee.

16 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Verrassend! De Grieken willen uitstel!


Verrassend!

De Griekse premier Antonis Samaras heeft vrijdag gevraagd om uitstel in het nakomen van de verplichtingen in het hulpprogramma van de EU en het IMF.

Dit wordt niks. Griekenland heeft zo’n 400 miljard aan staatsschulden waarvan zo’n 300 miljard door banken in de Eurozone is gekocht. Ik stel voor die 300 miljard op te kopen -ESM, ECB, EFSF, bla, bla, bla- en kwijt te schelden. Dat hebben we trouwens voor de helft al gedaan. En vervolgens de Grieken de Egeïsche zee in te flikkeren. Sodemieter maar op.

Ja dat kost geld. Maar we zijn er wel vanaf. Daarbij worden de Portugezen, Spanjaarden en Italianen dan opeens plots ook een stukje serieuzer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Waarom de ECB de rente met rust moet laten


Een van de mogelijkheden die de ECB heeft is om de rente te bepalen door het aan- of verkopen van staatsobligaties. Is dat goed? Slecht?

Wie heeft er voordeel?

Een lage rente lijkt voordelig. Immers: Lenen van geld wordt goedkoper, bedrijven kunnen makkelijker investeren en rood staan kost minder. Zeker in barre economische tijden zoals nu is dat een middeltje om de economie wat op te porren.

Maar wie geld heeft gespaard is er minder blij mee. De rente die je krijgt is laag en alle pensioenfondsen zijn onder water. Huizen worden duurder dan ze anders zouden zijn -fijn voor de verkoper maar minder prettig voor de koper.

Geld is een goed net zoals een brood of een knipbeurt bij de kapper. Voor iedereen die voordeel heeft van een lage rente is er ook iemand die er nadeel van heeft.

Niet aankomen

In een vrije markt wordt de rente bepaald door de vraag naar en het aanbod van geld. Een hoge rente maakt mensen zuinig en zorgt dat er meer gespaard wordt: Consumptie wordt uitgesteld en ingewisseld voor investeringen zodat later meer geconsumeerd kan worden. Een hoge rente signaleert dat er goede investeringsmogelijkheden zijn: Veel ondernemers die aan de slag willen. Door een lage rente sparen mensen minder en consumeren ze meer: Investeringen worden uitgesteld voor consumptie nu. Uiteindelijk is de rentestand de schakel tussen nu of de toekomst en tussen investeren of consumeren.

Die afweging kunnen mensen veel beter voor zichzelf maken dan de ECB voor ons allemaal. Honderden miljoenen mensen kijken dagelijks in hun portemonnee.

Veel beter zou zijn om de geldhoeveelheid elk jaar met -zeg- 2% te vergroten zodat er wel inflatie is die er voor zorgt dat mensen hun geld niet in het matras stoppen maar ook weer niet zoveel dat geld zijn waarde verliest. En vervolgens de burger zelf laten uitmaken hoe het verder moet.

2 reacties

Opgeslagen onder Economie

De ECB koopt al grootschalig slechte leningen op


Vooral Duitsland heeft een enorme toename aan spaargeld gezien, terwijl Italie, Spanje, Griekenland en Portugal het geld zo zien weglopen. Via http://karlwhelan.com

Het is maar een klein berichtje in de krant:

De Europese Centrale bank (ECB) versoepelt de regels voor het onderpand dat banken moeten leveren voor leningen. (…) Banken mogen onder meer beleggingen die zijn gekoppeld aan hypotheken, gebruiken als onderpand.

Wat betekent dit?

Als je de burger op straat zou vragen wat dit betekent haalt die zijn schouders op. Geen idee. De gemiddelde Nederlander heeft wel door dat we de Grieken hebben ‘gebailout’ maar weet niet voor hoeveel (400 miljard, europa-wide, 150k per Grieks gezin). En dat we het ESM nu hebben maar niet wat het betekent (een permanent bailout fonds, NL staat voor 120 miljard garant). De enige die in dit rijtje nog mist is de ECB. En dat staat hier boven.

Hoe werkt het?

Er is al twee jaar lang een trage bankrun aan de gang. Mensen in Zuid Europa halen hun geld van de bank om het in voornamelijk Duitsland weer op een spaarrekening te zetten. Die banken komen daardoor in de problemen. Immers: Zij hebben die centen uitgeleend aan bedrijven voor investeringen of aan burgers voor hypotheken. Dus dan kloppen ze aan -via de eigen centrale bank- bij de ECB: Of die wat voor kan schieten. En dat is een probleem want de ECB accepteert alleen maar staatsobligaties als onderpand. En denk maar niet dat je een pakketje Griekse hypotheken op de obligatiemarkt kan verkopen om staatsobligaties terug te kopen. Zie hier de reden voor deze draai van de ECB: Hypotheken zijn ook wel goed als onderpand.

Het gevolg?

De ECB zit straks met een fors gedeelte van de nationale hypotheekschuld van Griekenland, Portugal, Italië en Spanje opgezadeld. Wat gebeurt er dan als de Grieken de Euro uitgaan, de Drachme weer invoeren en meteen 50% devalueren? Dan zijn die leningen van de ECB opeens ook maar de helft waard. Ook de schulden van de banken worden immers meteen omgezet.

2 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Praten over een Grieks exit: Mag dat?


Ene Han de Jong, econoom bij de ABN AMRO en blogger bij z24.nl, vindt dat politici niet in het openbaar mogen praten over een eventueel exit van Griekenland uit de Euro.

[Han de Jong, ABN AMRO]: “Op deze manier zetten de autoriteiten bedrijven, particulieren en beleggers aan tot kapitaalvlucht uit Griekenland en misschien ook nog wel uit andere perifere landen, de bekende besmetting.”

Tja. Openlijk praten over een eventueel exit van Griekenland heeft natuurlijk een spectaculaire kapitaalvlucht tot gevolg. Dus dat allemaal glashard ontkennen en op een onbewaakt ogenblik toch devalueren is het beste voor iedereen. Klinkt logisch toch?

Wie denk je nou dat je voor de gek houdt?

Ik heb nog even op mijn eigen website’tje teruggezocht: Mijn eerste postje over een faillissement van de Grieken is van 19 oktober 2010. Zeg maar twee weken nadat ik dit blogje ben begonnen. Daarmee is het centrale punt in Han’s betoog wel omvergebonjourd. Het is helemaal geen verrassing dat de Grieken failliet gaan. Misschien voor mensen zoals Han wel -of neem een gemiddelde minister van Financiën– maar voor de meeste mensen was het al medio 2010 zonneklaar: Dit gaat niet goed komen.

De maakbare samenleving

Het probleem met mensen zoals Han -ik wil niet onvriendelijk worden dus neem het niet te direct- is dat ze nog in een andere tijd leven. Een tijd waarin de elite het volk kon vertellen wat er gebeurde en hoe het volk zich diende te gedragen. Politici kunnen rustig fijn de meest grove leugens vertellen en als dan puntje bij paaltje komt hoeven ze aan niemand verantwoording af te leggen.

In zekere mate is dat nog steeds zo. We hebben met het ESM weer kunnen zien dat die houding nog springlevend is. En niet alleen voor het ESM, ook het Kunduz-akkoord zit zo in elkaar. Een bonte verzameling van cadeau’tjes voor duurzame kunstminners en andere grachtengordeldieren samen met de grootste belastingverhoging in de geschiedenis van Nederland.

Wie betaalt?

De gewone Griek haalt zijn geld van de bank en stalt dat in Duitsland. Daarmee is hij voor zijn spaargeld ongevoelig geworden voor een devaluatie. Dat vinden politici niet leuk want het hele eieren eten van een devaluatie was nou juist om de gewone Griek te laten opdraaien voor het jarenlange mismanagement van de Griekse politieke elite. Nu wordt die rekening via het EFSF -die de Griekse banken moet herkapitaliseren– op de Europese burgers afgeschoven. En dat was nou juist niet de bedoeling: Daarmee wordt wel heel duidelijk dat Europa een miskleun van jewelste is en dat al die mooie verhalen van politici over de Europese eenwording een natte jongensdroom blijken te zijn.

1 reactie

Opgeslagen onder Eurocrisis

Portugal: Wie denk je nou dat je voor de gek houdt?


Tja

[EU, IMF, ECB]: Portugal ligt op schema bij het bestrijden van zijn financiële problemen en heeft geen nieuw reddingspakket nodig. “Portugal houdt zich buitengewoon goed aan de voorwaarden voor de hulp. Wij gaan ervan uit dat dit programma volstaat.”

Wie denk je nou dat je voor de gek houdt?

Wat de Portugese regering heeft gedaan is een aantal pensioenfondsen ‘nationaliseren‘. Een politiek-correcte term voor de centen inpikken om het gat in de begroting te dekken. Daarmee heeft ze voor de lange termijn een enorm probleem gecreëerd. Die pensioenen moeten toch betaald worden. En daarmee weet je dus zeker dat Portugal over 10-20 jaar failliet gaat. Griekenland style! Ondertussen hebben we 78 miljard aan de Portugezen geleend. Dat geld zien we dus ook nooit meer terug.

Kans verkeken

Wat er gebeuren moet is natuurlijk simpel. De helft van de ambtenaren moet er uit, de arbeidsmarkt moet hervormd worden -pc term voor de vakbonden er uit flikkeren- en de belastingen moeten worden verlaagd. Sparen en investeren moet weer aantrekkelijk worden. Dan gaat over een jaar of 3-5 de economie weer groeien. Maar dat boeit de Portugese overheid niet. Ben je mal zeg! Waarom zou je hervormen als je ook op de zak van de Nederlandse en Duitse belastingbetaler kan leven?

Die euro is echt een ramp geworden. Hoe komen we van deze nachtmerrie af?

3 reacties

Opgeslagen onder Eurocrisis

Waarom Eurobonds geen goed idee zijn


Kunnen de PIGS landen eigenlijk wel terugbetalen?

Wie een beetje de Europese schuldencrisis heeft gevolgd weet het al: Er is geen realistisch scenario waarin de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) hun schulden kunnen verminderen, laat staan afbetalen. Dat wordt veroorzaakt doordat de politiek in die landen volledig wordt gedomineerd door de vakbonden en de linkse partijen. Die overheden zullen een begrotingstekort houden, geen noemenswaardige groei van de economie realiseren en daardoor steeds verder wegzakken. Immers, de belastingen zullen alleen maar toenemen omdat de staat een steeds groter deel van de economie claimt om haar achterban tevreden te houden. Combineer dat met een sterke vergrijzing, een emigratie van hoog opgeleid personeel naar Noord Europa en een immigratie van kansloze criminelen en haatbaarden en ziedaar de ramkoers voor de Euro: Hoe je het ook went of keert, deze landen -en misschien België en Frankrijk ook- gaan er vroeg of laat aan.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis

Griekse werkers: Waarom zijn er zo weinig?


In Griekenland heb je zo’n 1 miljoen ambtenaren op een werkende bevolking van 4 miljoen. Dat is 25%. Ook is het aantal werkende Grieken laag: 4 miljoen werkende Grieken betekent dat slechts 60% van de mensen die kunnen werken -tussen de 15 en de 65 jaar- ook werken. In Nederland is dat 75%. De rest is huisvrouw, arbeidsongeschikt of student.

Wat betekent dit nou?

Stel dat de Grieken opeens aan het werk gaan. Dat er in verhouding evenveel ambtenaren zijn als in Nederland (10%) en dat ook 75% van de mensen een baan zou hebben. Hoe veel zou de economie dan groeien en het aantal profiteurs afnemen? Dus dat er niet 4 miljoen maar 5 miljoen mensen werken en dat er geen 1 miljoen maar een half miljoen ambtenaren zijn?

De economie zou met 50% (!) groeien. Reken maar mee: In plaats van 3 miljoen werkers (4 miljoen minus 1 miljoen ambtenaren) zijn er dan 5 miljoen mensen die werken waarvan er 10% ambtenaar zijn. Blijft 4.5 miljoen over, 50% meer dan nu.

En voor wie denkt dat er geen banen zijn voor 4.5 miljoen Grieken: Wees gerust, er zijn altijd meer banen dan werkzoekenden. Het enige dat bepaalt of mensen aan het werk gaan zijn de kosten van arbeid en de hoogte van de uitkeringen. Als de uitkeringen te hoog zijn, werken er minder, als de uitkeringen lager zijn werken er meer. Als er 1.5 miljoen Grieken aan het werk gaan, moeten ze genoegen nemen met lagere salarissen.

En dat is nou net wat Griekenland nodig heeft: Beetje extra concurrentiekracht.


Het aantal ambtenaren dat iedere werker moet onderhouden zou ook zakken van 1 op 3 naar 1 op 9. Geeft ook een beter gevoel om ’s ochtends weer op het fietsje te klimmen. Dat is gelijk het andere probleem met de Grieken: De regering bezuinigt nu wel een beetje maar verhoogt ook de belastingen fors. En dat werkt contraproductief. Het verhogen van de belastingen zorgt voor minder banen en meer werkelozen. Die ook weer hulp nodig hebben. Daarmee draait ze het mes in haar eigen borst rond. Er moet bezuinigd worden èn de belastingen moeten verlaagd worden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Eurocrisis